Događaji

Siemens na savetovanju o elektrodistributivnim mrežama – CIRED 2010

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd, lider u oblasti elektrotehnike i elektronike, predstavila je svoje najnovije proizvode i rešenja na VII Međunarodnom savetovanju o elektrodistributivnim mrežama – CIRED 2010. godine u periodu od 26. septembra do 1. oktobra 2010. u Vrnjačkoj banji.

Skup je svečano otvorio Petar Škundrić, Ministar energetike i rudarstva Republike Srbije i tom prilikom su uručene tri nagrade za poseban doprinos razvoju elektrodistributivnih mreža u Srbiji. Jedan od dobitnika ovog prestižnog priznanja je g. Zoran Ristanović, tehnički rukovodlikac odeljenja zaštite i upravljanja u kompaniji Siemens d.o.o. Beograd. Na Siemens-ovoj prezentaciji održanoj drugog dana CIRED-a prisutni su mogli da se bolje upoznaju sa sistemom AMIS koji predstavlja integralno rešenja (brojila, komunikacije, softverska podrška) za pametne mreže. Posebnu pažnju su izazvala nova brojila predstavljena na našem štandu. Pored toga, učesnici CIRED-a su na našem štandu mogli da vide novi sistem upravljanja za TS SN/NN i VN/SN tipa SICAM TM 1703.

“Ovakvo savetovanje omogućava stručnjacima u Srbiji da razmenjuju svoja iskustva iz prakse, ali i da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u oblasti elektro energetike. Siemens je i ove godine jedan od zlatnih sponzora ove konferencije jer smatramo da treba podržavati stručne skupove koji imaju izuzetan značaj za dalji razvoj ove oblasti. Potvrda je i to što je sve veći broj učesnika iz regiona prisutan na konfernciji”, izjavio je Zoran Ristanović, tehniički rukovodilac odeljenja zaštite i upravljanja.

Savetovanje je organizovao Nacionalni komitet CIRED Srbije u saradnji sa CIRED komitetima Crne Gore, Rumunije i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona. Pokrovitelj Savetovanja, CIRED (Congres International des Reseaux Electriques de Distribution) – Međunarodna konferencija za elektrodistribuciju, je vodeći forum za susrete međunarodne elektrodistributivne zajednice. Svrha CIRED-a je da radi na povećanju poslovnih sposobnosti, veština i znanja onih koji učestvuju u aktivnostima CIRED-a.

Leave a Reply