siemens
Događaji

Siemens na VII Savetovanju o elektrodistibutivnim mrežama

Kompanija Siemens zlatni je sponzor VII Savetovanja o elektrodistributivnim mrežama koje će ove godine biti održano od 23. do 28. septembra u Vrnjačkoj Banji.

Siemens će i ove godine predstaviti svoje poslovanje i tehnološke inovacije na komercijalnoj izložbi, kao i u radnim grupama u okviru skupa, a tradicionalno će biti održano i Siemens veče koje ova kompanija organizuje za sve učesnike konferencije.

U redovnom programu konferencije, kao i na izložbi, biće predstavljena najnovija dostignuća i najbolje prakse u tehnologiji i upravljanju elektrodistributivnim sistemima. Između zasedanja Studijskih komiteta, biće organizovane posebne radne grupe na aktuelne teme, koje su od ključnog značaja za elektrodistibutivnu zajednicu.

Savetovanje CIRED se održava periodično svake dve godine od 1998, i regionalnog je karaktera. Kao i prethodnih godina, za organizaciju su se pobrinuli Komitet CIRED Srbija u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED-a Crne Gore, Rumunije i mnogim drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz zemalja regiona.

Kompanija Siemens nudi proizvode, rešenja i usluge za kompletan lanac snabdevanja energijom – od proizvodnje, preko prenosa i distribucije, do tačke potrošnje. U delu elektrodistributivnih delatnosti, Siemens je vodeća svetska kompanija koja je u mogućnosti da svojim kupcima ponudi ne samo najsavremeniju opremu, već i kompletna rešenja, u potpunosti prilagođena svim zahtevima investitora.

„Na ovogodišnjem Savetovanju srpskog komiteta CIRED, kompanija Siemens d.o.o. Beograd staviće akcenat na primeni najnovijih tehnologija u elektrodistributivnim preduzećima u Srbiji, ali i oblikovanju vizije funkcionisanja ove delatnosti u budućnosti. Naime, pred nama se nalaze interesantni i značajni izazovi u smislu primene koncepta pametne mreže koji će sa jedne strane omogućiti uklapanje velikog broja proizvodnih mikrolokacija, sa idejom ostvarivanja perspektivne ideje da „potrošnja upravlja proizvodnjom“, a sa druge strane značajno unaprediti stepen upravljivosti infrastrukturnim sistemima za snabdevanje energijom, samim tim i stepen energetske efikasnosti celokupnog konzuma“ – najavio je Dušan Muškatiović, rukovodilac sektora Energija u Siemens d.o.o. Beograd.

Leave a Reply