Događaji

Siemens-ova kampanja o energetskoj efikasnosti i u Nišu

U nastavku kampanje „Energetska efikasnost i briga o životnoj sredini”, kompanija Siemens d.o.o. Beograd organizovala je u „Siemens dan“ u Nišu i predstavila konkretne predloge i rešenja za unapređenje energetske efikasnosti u oblasti industrije i energetike.

Skup su otvorili gradonačelnik grada Niša mr Miloš Simonović i direktor energetike kompanije Siemens d.o.o. Beograd Dušan Muškatirović. „Primena koncepta energetske efikasnosti može biti jedno od glavnih rešenja za efikasnije i bezbolnije prevazilaženje negativnih efekata prouzrokovanih ekonomskom krizom, a suština ovog koncepta su uštede i smanjenje troškova upotrebom Siemens-ovih rešenja, čiji su rezultati u vidljivi kratkom roku“, naglasio je u svom izlaganju Muškatirović. Pored izlaganja na prezentaciji g-din Muškatirović je imao priliku da predstavi proizvode i rešenja iz Siemens-ovog energetski efikasnog portfolija i na niškoj lokalnoj televiziji TV 5 u emisiji „Podatak Plus“.

Sa ciljem da u vreme poteškoća izazvanih globalnom ekonomskom krizom pomogne domaćoj privredi da unapredi svoje poslovanje i istovremeno smanji troškove proizvodnje i operativne troškove, kompanija Siemens je javnim i privatnim kompanijama koje posluju na teritoriji grada Niša, predstavila najnovija rešenja u domenu unapređenja energetske efikasnosti.

Šta nudi Siemens?

Verovatno nijedna firma na svetu svojim klijentima ne može ponuditi tako raznovrstan portfolio ekonomičnih tehnologija zasnovanih na zaštiti životne sredine kao što može Siemens. U nastavku su navedeni samo neki od primera Siemens-ovih inovativnih rešenja za unapređenje energetske efikasnosti:

Siemens-ove elektrane sa kombinovanim ciklusom rada će uskoro ostvarivati stepen efikasnosti u proizvodnji energije od preko 60 procenata. Kombinovanom proizvodnjom toplotne i električne energije moguće je ostvariti stepen efikasnosti od čak preko 90 procenata, a kroz projekte modernizacije prilagođene potrebama moguće je u potpunosti renovirati starije objekte.
Preko 6.400 Siemens-ovih turbina na pogon vetra, maksimalnog kapaciteta od preko 5.700 MW, je instalirano širom sveta, i one godišnje smanjuju emisiju CO2 za 8 miliona tona.
Zahvaljujući Siemens-ovoj tehnologiji prenosa jednosmerne struje visokog napona (HVDC), električna energija se može prenositi na udaljenosti do 2.000 km uz minimalne gubitke.
Pogoni sa promenljivom brzinom i pretvaračima frekvencije smanjuju potrošnju energije koju koriste pumpe i ventilatori i do 60 procenata.
U poređenju sa konvencionalnim procedurama, Siemens-ova Corex tehnologija omogućava smanjenje emisije CO2 i sumpor-dioksida koji nastaju u proizvodnji čelika za 30, odnosno 97 procenata.
Svojim specijalnim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda u proizvodnji papira, Siemens pomaže u smanjivanju zagađenja životne sredine otpadnim vodama. Biogasovi koji nastaju prilikom ove vrste proizvodnje koriste se za proizvodnju električne energije, čime se smanjuje emisija CO2 koji ispuštaju ova postrojenja.
Dosledna primena lakih konstrukcija i korišćenje energije kočenja omogućavaju podzemnim železnicama, poput metroa u Oslu, 30 procenata manju potrošnju energije od konvencionalnih podzemnih železnica.
Optimizacijom sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, Siemens povećava efikasnost u korišćenju električne energije u zgradama i smanjuje emisiju gasova koji dovode do efekta staklene bašte. Siemens je modernizovao 6.500 objekata širom sveta, smanjivši emisiju CO2 za 2,4 miliona tona, uz uštedu od 1 milijarde evra.
Pored toga, Siemens je dizajnirao i energetski efikasna rešenja za svoje kupce, npr. u domenu osvetljenja, koja ne ugrožavaju životnu sredinu. LED sijalice koriste 80 procenata manje električne energije i traju 50 puta duže od običnih sijalica. U poređenju sa modelima iz 1993. godine, Siemens-ove mašine za pranje veša danas koriste 35 procenata manje električne energije i 46 procenata manje vode.
Siemens je u jedinstvenoj poziciji da svojim kupcima ponudi energetski efikasnije proizvode, rešenja i ekološke tehnologije u celokupnom vrednosnom nizu, odnosno od proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, do električnih uređaja i usluga koje omogućavaju uštedu energije, uz sve veću primenu najnovijih informacionih tehnologija i rešenja za upravljanje energijom.

Siemens namerava da se naročito koncentriše na razvoj u oblasti održivih tehnologija, pomoću kojih će kompanija svojim klijentima omogućiti da posao obavljaju ekonomično i u skladu sa ekološkim principima. Upravo zbog toga, Siemens je sebi postavio za cilj proširivanje svog portfolija za zaštitu životne sredine, kako bi poboljšao kvalitet života širom sveta.

Leave a Reply