Događaji · E-servisi

Siemens-ova rešenja za elektronsku upravu predstavljena na Smart e-Government konferenciji

Kompanija Siemens IT Services and Solutions predstavila je na konferenciji „Smart e-Government“, održanoj od 27. do 29. oktobra u Beogradu, brojna rešenja i tehnologije namenjene elektronskoj upravi. Srđan Lukić, direktor prodaje za javni sektor, prisutnima je predstavio kompletan portfolio rešenja koje Siemens nudi na našem tržištu u oblasti elektronskog upravljanja informacijama u organima državne uprave i lokalne samouprave.

„Modernim vladama su potrebni moderni instrumenti upravljanja, a implementacija najmodernijih informacionih tehnologija predstavlja pravi put ka modernizaciji državne uprave u Srbiji“, naglasio je Srđan Lukić predstavljajući ponudu Siemens-a u oblasti elektronske uprave.

Siemens IT Services and Solutions nudi integrisana informatička rešenja, bazirana na posebno razvijenoj metodologiji za konsultantske usluge u domenu elektronske uprave. Te usluge obuhvataju kompletan proces, od inicijalne analize stanja do uvođenja i održavanja konkretnih rešenja u oblasti upravljanja budžetom, troškovima, poslovnim procesima i ljudskim resursima. „Međunarodno iskustvo na implementaciji projekata na svim nivoima državne uprave, kao i veličina i snaga kompanije Siemens, garantuju uspešno kompletiranje i najkompleksnijih e-Government rešenja“, dodao je Srđan Lukić.

Leave a Reply