Događaji

Smart doručak sa Microsoftom

POčetkom nedelje u organizaciji kompanije Smart d.o.o. i kompanije Microsoft Srbija održan je poslovni skup posvećen temi: „Windows 7 Deployment“, pod nazivom „Smart doručak sa Microsoftom“.

Skup je održan u kompaniji Smart d.o.o. Oba dana gosti su bili u prilici da saslušaju izuzetno važna tehnička predavanja na teme: Windows 7, Office 2010, kao i SharePoint 2010.

Predavači, Nenad Dmitrović i Božidar Radosavljević, govorili su o prednostima Windows 7 i Office 2010 paketa u odnosu na ranije verzije. Nakon toga je usledilo objašnjenje centralizovanog Deployment Windows 7 i Office 2010 rešenja, tzv. „step by step“ prikaz. Govorilo se o novostima koje donese Windows 7 i Office 2010. Kao i o povećanju poslovne produktivnosti korišćenjem Windowsa 7 i Office 2010, kao i intergacija office 2010 i SharePoint 2010.

Nakon prezentovanja organizovan je doručak na kome smo diskutovali o održanim prezentacijama, ali i iskustvima korisnika i eventualnim potrebama naših klijenata za novim verzijama predstavljenim na skupu.

Leave a Reply