Događaji · E-servisi

Smart na IS DOS konferenciji

XIV e-Government konferencija je održana 11. i 12. oktobra 2010, u Amfiteatru Sava Centra u Beogradu. IS DOS konferencija je za svoj cilj imala okupljanje i povezivanje stručnjaka koji se bave razvojem informacionog sistema državnih organa. U okviru ove business konferencije posetioci su mogli da čuju prezentacije IT stručnjaka iz različitih sektora državnih organa. Između ostalih, prvog dana konferencije su bili prisutni i Nebojša Vasiljević (Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo), Damir Baralić (Republički Zavod za Internet), Dejan Pašić (Ministarstvo pravde), Milan Janković i Borislav Odadžić (RATEL). Prvi dan konferencije je završen sa interesantnim predavanjem “Zaštita podataka i sprečavanje odliva informacija – preventiva i kontrola” koju je održao Viktor Moldvaji iz kompanije Smart d.o.o. iz Novog Sada.

U okviru ove konferencije predstavljena su i nova zakonska i podzakonska rešenja i politike, programi i planovi razvoja u ovoj oblasti. Rad ove busness konferencije obuhvatio je i razvoj e-lokalne uprave,e-Justice i Tehnologija za e-Government, u okviru čega je predviđena posebna sesija za elektronska dokumenta, dokument management sistemi i digitalni potpis.

U okviru posebne sesije IS DOS za DMS drugog dana, Dijana Koviljac iz kompanije Smart d.o.o., predstavila je već nagrađeno rešenje elektronske pisarnice kroz prezentaciju ” Smart Elpis –elektronska pisarnica kao deo DMS-a“. e-Justice sesija je dopunjena predavanjem Viktora Moldvajija na temu “Objedinjeni sistem Endpoint zaštite u Ministarstvu pravde”.

Uporedo sa održavanjem IS DOS sesije, održana je i naučno-stručna konferencija “Otvoreni standardi i otvoreni kod u E-upravi” prof dr Zore Konjović, sa FTN-a Novi Sad, nakon čega je održana prezentacija prihvaćenih autorskih radova.

Leave a Reply