Događaji

Smart & Player projekat

U petak, 18.03.2011. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Ekonomskog fakulteta iz Subotice, Univerzitet Novi Sad održana je „Ceremonija dodele nacionalnih nagrada“, u sklopu međunarodnog projekta „Player“. Ispred kompanije „Smart“ doo i računarske gimnazije „Smart“, ovom događaju prisustvovale su Snežana Živković i Borka Mršić. Na ceremoniji su takođe bili prisutni i prodekan Ekonomskog fakulteta, Uprava fakulteta, „Player Srbija Tim“ – na čelu sa prof. dr Sašom Bošnjakom; predstavnici medija.

O projektu

Projekat “PLAYER” (Play and Learn as Young European entRepreneur) za cilj ima motivaciju mladih ljudi da razmišljaju o ličnom preduzetničkom poduhvatu, na interaktivan i zanimljiv način kroz igrolik pristup. Prolazeći pojedine nivoe igre, mladi se susreću sa različitim zahtevima o vidu podataka o samoj ideji, tržištu ili finansijama, koje će jednog dana morati da predstave: investitorima, partnerima ili svojim kupcima. Osnovni cilj je edukacija mladih na inovativan način.

Projektni tim čine:
· CIEBI- Inovativno-poslovni centari z Kovilje, Portugal
· EBN- Evropska poslovnam mreža sa sedištem u Briselu,Belgija
· EADA- Medunarodna poslovna škola iz Barselone, Španija
· InnovaB IC- Poslovni inovacioni centar iz Mesine, ltalija
· IRP- Univerzitetski inkubacioni centar iz Maribora, Slovenija
· Ekonomskifakultet iz Subotice, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
· UTAD- UniverzteTras-os-Montes Alto Douro, Portugali
· KnowledgeDock- poslovnicentar Univerziteta u Londonu, Velika Biitanija

O takmičenju i takmičarima:
Suština projekta je privlačenje mladih, potencijalno preduzetnih ljudi, da putem „igrice“ dostupne na internetu, savladaju osnove poslovne logike i prihvate tržišne principe kojima će biti izloženi čim završe svoje školovanje. Nivoi kroz koje su igrači morali da prođu su:
1. opis ideje, uz mogućnosti dodavanja sadržaja u vidu teksta, slika, modela ili video zapisa;
provera održivosti ideje, „Sink or Swim“- provera tržišnog opstanka poslovne ideje kroz „plivanje ili potonuće“;
2. rezime – ponuđen kviz o mogućnostima finansiranja (simulacija finansijskog konsultovanja) karakter samog takmičara po pitanju rizika i komunikativne sposobnosti;
3. biznis plan – ponuđen i dostupan model biznis plana sa detaljnim objašnjenjem svakog pojedinačnog elementa.
“PLAYER” igrica dostupna je na socijalnoj mreži Facebook i od decembra prošle godine do sad je privukla 889 igrača iz Srbije, 526 iz Portugala i 422 iz Slovenije. Italija, Britanija, Španija i Belgija su postale zemlje partnerskog konzorcijuma koje beleže slabije rezultate. Srbija je zabeležila i najveći broj napisanih biznis planova, što predstavlja kraj igre i dolazak do cilja. Gotovo svi takmičari zabeležili su napredovanje do rezimea svojih ideja, a izuzetno mali procenatdošao je do samog kraja.

O pobednicima

Prva nacionalna nagrada je u vrednosti od 500 evra i podelili su je takmičari:
Dragana KUŠLJIĆ, studentkinja treće godine Ekonomskog fakulteta u Subotici, odeljenje u Novom Sadu, smer poslovni informacioni sistemi.
Ivan FERKO, učenik četvrtog razreda Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, U Novom Sadu, smer Elektrotehničar elektrotehnike.
Treće mesto zauzeo je Bojan POPRŽEN iz Novog Sada, a četvrto Svetozar MARČETA iz Bačkog Jarka, obojica učenici osnovne škole.
Konačan plasmantakmičarautvrđen je uzimajući u obzir sveopšti napredak u igri, kao i kavalitet samog biznis plana, a rezultati su objavljeni 11.03 na zvaničnoj stranici projekta.
Takmičarima još preostaje i konkurisanje za evropsku nagrau koja će biti dodeljena krajem meseca najuspešnijim bez obzira iz koje evropske zemlje dolaze i bez obzira da li su osvojili nacionalnu nagradu.

SMART I PLAYER

Za treće i četvrto mesto nagradu je obezbedila SMART kompanija.

Nagrada za takmičare pod rednim brojem 3. i 4. jeste kurs web-dizajna, koji će biti održan u prostorijama kompanije „Smart doo“ u junu mesecu.

Leave a Reply