soft-skills
Događaji

Soft Skills Academy u aprilu

Soft Skills Academy, seminar ličnih i profesionalnih veština, održaće se od 9. do 13. aprila 2013.
godine, u konferencijskim salama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Cilj ovog Seminara je da omogući studentima svih fakulteta u Beogradu da kroz niz treninga
unaprede veštine koje će im pomoći u izgradnji uspešne karijere.
Sistem obrazovanja na našim fakultetima pruža kvalitetno stručno znanje studentima, međutim,
usled napornog studijskog programa, ne posvećuje se dovoljno pažnje „mekim“ veštinama, a upravo
one daju mladim ljudima prednost nad konkurencijom pri selekciji za posao.

soft-skills
Soft Skills Academy je petodnevni događaj koji podstiče studente na rad na sopstvenom
usavršavanju. Učešće na Seminaru će uzeti 50 najboljih kandidata sa fakulteta u Beogradu koji će
učestvovati na treninzima prezentacionih i komunikacionih veština, rada u timu, vremenskog
planiranja, vođenja projekata, rešavanja konflikata i razvijanja liderskih veština. Treninge će
držati međunarodni sertifikovani Istek treneri, predstavnici konsultantskih i revizorskih kuća i
kompanija sa kojima sarađujemo. Po završetku Seminara, učesnici će dobiti sertifikat potpisan od
strane organizatora i kompanije generalnog pokrovitelja projekta.
Veliko interesovanje mladih tokom tri godine održavanja Akademije potvrdilo je potrebu za
događajem ovog tipa, koji ima društveno korisni karakter i olakšava zapošljavanje mladim ljudima
bez prethodnog iskustva. Kao i do sada, prednost pri izboru učesnika će imati društveno aktivni
studenti završnih godina, oni koji su spremni da stečeno znanje primene na najbolji način. Seminar je
besplatan za sve učesnike.
Udruženje studenata elektrotehnike Evrope, Istek (EESTEC), osnovano je 1986. godine u
Ajndhovenu (Holandija), sa osnovnim ciljem da unapredi međunarodnu saradnju studenata, kao i da
im omogući saradnju sa privredom, učešće na takmičenjima, stručne prakse i ostale vidove stručnog
usavršavanja. Po svojoj prirodi, Istek je apolitična, nezavisna, neprofitna studentska organizacija koja
okuplja studente u 54 lokalna komiteta iz 28 evropskih zemalja. Istek Lokalni komitet Beograd je
punopravni član udruženja od 2000. godine i trenutno je jedan od najorganizovanijih i najbrojnijih
lokalnih komiteta u Evropi.
Značaj ovog projekta prepoznali su Univerzitet u Beogradu, Elektro

Leave a Reply