Događaji

ŠPICA i YURA nastavljaju uspešnu saradnju

Špica će i ove godine nastupiti kao Zlatni sponzor na konferenciji INFOTECH 2011, koja se tradicionalno održava u Vrnjačkoj banji od 31. maja do 2. juna.

INFOTECH 2011 će posebnu pažnju posvetiti primeni najnovijih informatičkih tehnologija u razvoju telekomunikacione infrastrukture i servisa, bankarskom poslovanju, poreskoj upravi, primeni ICT poslovanja malih i srednjih preduzeća, racionalizaciji u oblasti proizvodnje, prerade i prometa nafte i gasa, poslovanju elektroprivrede, obrazovanju, zdravstvu, sistemima zaštite informacija, radu državnih organa i institucija, informacionom sistemu opštine…

U programu konferencije biće predstavljene sledeće oblasti: Računarstvo u oblacima (Cloud Computing), data centri, IS državnih organa i javne uprave (e-government), mobilna telefonija četvrte generacije, mobilne aplikacije u poslovanju, planiranje, razvoj, održavanje i revizija IS, bankarski IS, BI, ERP, CRM, e-poslovanje, sistemi za zaštitu informacija, računarske mreže i telekomunikacije, ICT u elektroprivredi, dokumentacioni IS, upravljanje projektima…

Špica će imati dva izlaganja. Vuk Vitić će održati predavanje na temu “Savremeno rešenje za automatizaciju evidencije sredstava” u kojem će govoriti o karakteristikama naprednog rešenja za automatizaciju popisa APOS i ključnim prednostima u odnosu na klasične metode praćenja sredstava, uz prezentaciju iskustava na referentnim instalacijama. Vladimir Pajić će održati predavanje na temu “Efikasno upravljanje radnim vremenom – dodatna vrednost upravljanju kadrovima” u kojem će govoriti o značajnim prednostima i neposrednim koristima koje može imati kadrovska funkcija podržana sistemom za evidenciju prisustva i kontrolu pristupa – Time&Space.

Leave a Reply