Događaji

Špica IT-Systems na sajmu Personal Austria

Špica IT-Systeme će se po prvi put ove godine predstaviti na sajmu Personal Austria, koji se održava 19. i 20. oktobra u Beču.

Personal Austria je najveći austrijski sajam u području upravljanja ljudskim resursima. Ovaj događaj je namenjen direktorima, menadžerima za ljudske resurse, izvršnim direktorima i ostalom rukovodećem osoblju koje se na Sajmu upoznaje sa inovativnim uslugama i proizvodima, razmenom znanja i iskustava, te iskorišćavanjem prilika za poslovno umrežavanje.

Leave a Reply