Događaji

Špica na INFOTECH 2010

Špica nastupa kao Zlatni Sponzor na naučnom skupu Infotech 2010. u Vrnjačkoj Banji od 1. do 3. juna. Na ovoj konferenciji će posebna pažnja biti posvećena primeni najnovijih informatičkih tehnologija u razvoju telekomunikacione infrastrukture i servisa, bankarskom poslovanju, poreskoj upravi, primeni ICT poslovanja malih i srednjih preduzeća, racionalizaciji u oblasti proizvodnje, prerade i prometa nafte i gasa, poslovanju elektroprivrede, obrazovanju, zdravstvu, sistemima zaštite informacija, radu državnih organa i institucija i informacionom sistemu opštine.

Špica poziva sve zainteresovane da posete štandu ove firme  gde će prezentovati rešenje za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa iz oblasti Time&Space-a i rešenja za magacinsko poslovanje, mobilnu prodaju i automatizovani popis osnovnih sredstava iz oblasti AIDC-a. ŠPICA će, kao i uvek, predstaviti nove trendove u kontroli pristupa i evidenciji prisustva i demonstrirati njihovu praktičnu primenu u okviru svog sistema Time&Space.

Leave a Reply