Događaji

Špica na Infotech 2011

Špica je i ove godine nastupila kao Zlatni sponzor na konferenciji INFOTECH 2011, koja je tradicionalno održana u Vrnjačkoj banji od 31. maja do 2. juna. INFOTECH 2011 je posebnu pažnju posvetio primeni najnovijih informatičkih tehnologija u razvoju telekomunikacione infrastrukture i servisa, bankarskom poslovanju, poreskoj upravi, primeni ICT poslovanja malih i srednjih preduzeća, racionalizaciji u oblasti proizvodnje, prerade i prometa nafte i gasa, poslovanju elektroprivrede, obrazovanju, zdravstvu, sistemima zaštite informacija, radu državnih organa i institucija, informacionom sistemu opštine…

U programu konferencije predstavljene su sledeće oblasti: Računarstvo u oblacima (Cloud Computing), data centri, IS državnih organa i javne uprave (e-government), mobilna telefonija četvrte generacije, mobilne aplikacije u poslovanju, planiranje, razvoj, održavanje i revizija IS, bankarski IS, BI, ERP, CRM, e-poslovanje, sistemi za zaštitu informacija, računarske mreže i telekomunikacije, ICT u elektroprivredi, dokumentacioni IS, upravljanje projektima…

Špica je imala dva izlaganja. Vuk Vitić je održao predavanje na temu “Savremeno rešenje za automatizaciju evidencije sredstava” u kojem je predstavio karakteristike naprednog rešenja za automatizaciju popisa APOS i ključne prednosti u odnosu na klasične metode praćenja sredstava, uz prezentaciju iskustava na referentnim instalacijama.

Vladimir Pajić održao je predavanje na temu “Efikasno upravljanje radnim vremenom – dodatna vrednost upravljanju kadrovima” u kojem je govorio o značajnim prednostima i neposrednim koristima koje može imati kadrovska funkcija podržana sistemom za evidenciju prisustva i kontrolu pristupa – Time&Space.

Leave a Reply