Događaji

ŠPICA organizuje Poslovni seminar Logistika 2011

Posle veoma zapaženog učešća na Kongresu Logistika 11, koji je održan 7.2.2011. u Ljubljani, ŠPICA nastavlja sa serijom konferencija i seminara koji se primarno odnose na područje Logistike, odnosno Upravljanja Lancem Isporuke (SCM – Supply Chain Management). Špica poziva sve zainteresovane na poslovni seminar Logistika 2011, koji će biti održan u utorak, 15. marta 2011. u Sarajevu, u Crvenom salonu Hotela Radon Plaza.

Na jednom mestu ćete imati priliku da se upoznate sa trendovima, aktuelnim informatičkim tehnologijama i rešenjima iz oblasti logistike i prodaje, da upoznate vodeće stručnjake iz oblasti skladišnih, transportnih i mobilnih sistema. Biće prezentovana rešenja ŠPICE i naših partnera Motorole, Datamaxa i Vocollecta, koja se uspešno koriste u preduzećima u BiH, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji.

Brošuru seminara LOGISTIKA 2011 možete preuzeti ovde.

Leave a Reply