Događaji · E-servisi

Sprečiti zloupotrebu platnih kartica

Održan seminar o poslovanju, plaćanju i zloupotrebi platnih kartica u prometu za menadžere kompanije DELTA MAXI. U organizaciji Foruma za prevenciju zloupotreba platnih kartica, koji deluje u okviru Odbora za bankarstvo i osiguranje Privredne komore Srbije, održan je seminar na temu „Zaštita od zloupotreba platnih kartica“.

Cilj seminara je unapređenje saradnje između banaka – vlasnika mreže za prihvatanje platnih kartica i predstavnika trgovačke mreže kako bi se sprečilezloupotrebei prevare,minimizirao gubitak u poslovanju sa platnim karticama,postigla veća sigurnost korisnika i povećao promet.

Seminar je realizovan u skladu sa Projektom za edukaciju akceptantske mreže u poslovanju sa platnim karticama i namenjen je menadžerima prodajnih objekata kompanije DELTA MAXI za Beograd i okolinu. Održano je ukupno pet obuka kojima je prisustvovalo oko 240 učesnika.

Učesnici seminara su upoznati sa poslovanjem sa platnim karticama, vrstama prevara i krivičnim delima sa platnim karticama, modalitetima sumnjivog ponašanja korisnika kartice, obaveznim elementima provere kod plaćanja platnim karticama i trendovima prevara u trgovini, sa primerima.

Predavači na seminaru su Dušan Sikimić, /Diners International/, Jelena Starčević, /Banca Intesa/ i Đorđe Lukić, / Societe Generale banka Srbija/, inače predstavnici Foruma.

Leave a Reply