Događaji

Srbija ekspo 2010. – ima inovacija, ali nema novca

Novi Zakon o zaštiti intelektualne svojine ne primenjuje se jer fale podzakonska akta, rad Fonda za finansiranje inovacija zamrznut, a para sve manje za podsticanje inovacija i inovatora

U organizaciji Saveza pronalazača Srbije na Medjunarodnom sajmu tehnike u Beogradu održava se 32. Izložba inovacija „Srbija ekspo 2010.“ Na ovoj izložbi brojni inovatori predstavljaju svoje inovacije, a u okviru glavog programa organizovana je Tribina o intelektualnoj svojini. O problemima koje pronalazači imaju, registraciji njihovih patenata i inovacija, kao i o novim zakonskim rešenjima, govorila je dr Danica Mićanović, sekretar Odbora za tehnološke inovacije Privredne komore Srbije.

-Puno radimo na afirmaciji pronalazaštva i inovacija u Srbiji, kao i zaštiti intelektualne svojine, jer to vodi ekonomskom, kulturnom i tehnološkom razvoju celog društva – naglasila je dr Mićanović. – Mi smo zemlja koja se nalazi na drugom niovu inovativnosti jer kod nas je mnogo više razvijena efikasnost nego sama inovativnost. Godišnje se prijavi između 350 i 400 patenata i inovacija, a to je malo u odnosu na druge zemlje. Dobro je što smo sve svoje propise uskladili sa propisima u EU, ali sprovodjenje Zakona o intelektualnoj svojini kasni jer nema svih podzakonskih akata.
Najveće zamerke pronalazači upućuju državi što ne odvaja više novca za istraživanje i primenu patenata, zatim što pronalazačima ne pomaže u registraciji i zaštiti intelektualne svojine u inostranstvu, što ne snizi takse za registraciju kod nas. Srbija ima 128 registrovanih samostalnih pronalazača, 75 inovativnih organizacija i pet infratsrukturnih subjekata za podršku inovacijama. To je malo i govori koliko se inovacijama nedovoljno poklanja pažnje.
Pronalazači traže da konačno proradi Fond za inovacije iz kojeg bi se finansirali razni inovativni projekti. Njegov rad je za sada zamrznut, a dr Danica Mićanović najavljuje početak njegovog rada za jesen kao i prve pozive za učešće na konkursima za dodelu sredstava.
Kada je o aktivnostima Odbora za inovacije PKS reč, inovatori podržavaju praksu da se svakog meseca održi prezentacija nekog projekta koji se nudi privredi na ralizaciju. Tu su i brojni seminari i okrugli stolovi, ali i radionice na kojima se pronalazači i inovatori obaveštavaju ali i uče kako da konkurišu za sredstva u evropskim fondovima, a saznaju se i brojne novosti iz oblasti inovacija.
Koliko je to dobra praksa pokazuje i primer virtuelnog Sajma inovacija na Sajtu PKS. Ta ideja iskorišćena je da se na Svetskoj izložbi u Šangaju predstave projekti i dostignuća u Srbiji.

Leave a Reply