Događaji

S&T Serbia seminar: Vblock – data centar sledeće generacije

U organizaciji S&T Serbia, a u saradnji sa kompanijama Cisco, EMC i VMware, 7. maja 2010. je održan seminar sa ciljem predstavljanja inovativnih IT tehnologija, koje će predstavljati okosnicu IT industrije budućnosti.

Kompanija S&T je bila pionir, a sada je jedan od glavnih nosilaca virtuelizacije i konsolidacije u Srbiji i regionu i kao takva konstantno je opredeljen prema praćenju IT trendova. Glavni IT trend poslednjih godina je konsolidacije serverskih sistema i virtuelizacija. Kao odgovor na povećanje kompleksnosti i gustine računarskih sistema, a u cilju boljeg iskorišćenja resursa i efikasnosti, kompanije Cisco, VMware i EMC su stvorile objedinjeni proizvod – Vblock, osnovnu visoko optimizovanu i unifikovanu jedinicu za izgradnju računskih centara budućnosti.

– Ono sto je novo i interesantno na tržištu je da je Cisco krenuo sa razvojem novih tehnologija, serverskih tehnologija, konkretno Blejd servera. Na taj nacin obezbeðujemo bolju zaštitu investicija, smanjenje ukupne cene koštanja. Sa kompanijom EMC kompanija S&T saraðuje dugi niz godina i jako je uspešna kako u oblasti sistema skladištenja podataka tako i u sistemima za beck up i arhiviranje podataka, gde je S&T Srbija lider kako u našoj zemlji tako i u regionu – izjavio je za poslovni portal Vibilia Aleksandar Oro iz S&T.

Elektronske verzije predavanja sa skupa, raspoložive su za preuzimanje:

S&T – Miroslav Milic – Vblock Next generation datacenter – Introduction

S&T – Michael Fritz- SnT VCE_partnership

S&T – Istvan Gyenes – UCS success story

Cisco – Visnja Milovanovic – Unified Computing System

EMC – Dejan Zivanovic – vBlock

Leave a Reply