Događaji

Stručni skup: Anatomija SQL Server arhitekture

Ne propustite priliku da upoznate Kalen Delaney na ovogodišnjem #SpringTheExperts skupu.

Kompanija Smart d.o.o. kao prijatelj i partner sa kompanijom Semos Education iz Makedonije, Vas pozivaju na jedinstveni događaj koji će se održati ove jeseni! U periodu od 11. do 12. septembra 2014. godine, na stručnom skupu “Spring The Experts”, prisutni IT eksperti će imati jedinstvenu šansu da nauče nešto više i razmene iskustva sa poznatom autorkom knjige “Microsoft SQL Server Internals”, Kalen Delaney.

1 Dan :: 11 Septembar
SQL Server Indexes: Internals and Tuning

Opis:
Seminar uključuje demonstracije koje detaljno ilustriraju kako SQL Server čuva i koristi indekse. Prezentacija će se održati za SQL Server 2012 i obuhvataće specifične osobenosti baš za tu verziju, ali će većina informacija biti relevantna i za SQL Server 2008 i za SQL Server 2005. Obuhvataće sledeće teme:

  • Index Storage Structures
  • Tools for Exploring Indexes
  • Index Usage in Query Plans
  • Index Special Features
  • Index Tuning Guidelines

Napomena: Za učešće je potrebno i poželjno poznavanje SQL Server database struktura i upita.

2 Dan :: 12 Septembar
SQL Server Query Plans: Tuning and Management

Opis:
Seminar uključuje detaljne ilustracije SQL Server obrade upita kao i tuning tehnika. Prezentacija će se takođe održati za SQL Server 2012 i obuhvataće specifične osobenosti za tu verziju, ali će većina informacija biti relevantna i za SQL Server 2008 i za SQL Server 2005. Obuhvataće sledeće teme:

  • Query Processing and Query Plans
  • Optimization and Recompilation
  • Exploring and Managing the Plan Cache
  • Query Tuning Tips and Techniques

Napomena: Za učešće je potrebno i poželjno razumevanje SQL Server indeksa i upita.

Cena za učesnike iz Srbije
UKUPNA CENA: 690 EUR

Učešće na skupu (ručak uključen): 450 EUR
Hotel (2 prenoćišta sa doručkom): 70 EUR
Avionski prevoz: 170 EUR

 

Prijavljeni učesnici mogu sami organizovati prevoz i prenoćište tokom trajanja skupa, te će cena biti umanjena za ove troškove.

Leave a Reply