Događaji

Stručni skup “ARHIV INFO 2012”

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija „Arhiv Info“ i ove godine nastavlja svoje aktivnosti u cilju unapređenja, primene i razvoja informacionih tehnologija, organizovanjem tradicionalnog stručnog skupa „ARHIV INFO 2012“ od 18.9 – 21.9. 2012.godine na Staroj Planini, u hotelu „Stara Planina“.


Do sada najavljena Izlaganja:
 Predstavnik Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,
 „Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom“, Dr Dejan Vidojević, Ministarstvo finansija – Poreska uprava,
 „Evropske regulative u vezi elektronske identifikacije i poverljivih servisa za elektronske transakcije na internom tržištu“, Prof dr Milan Marković, Banka Intesa,
 „Sprega elektronske evidencije i elektronskog arhiviranja dokumentacije u JP Srbijagas“, Dr Marija Kolundžija, Danilo Đurović, Božidar Milenković, JP Srbijagas,
 „Zaštita tajnih podataka“, Nenad Kovačević, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka,
 “Nove mogućnosti Wireless bežičnog pristupa Internetu u funkciji razvoja servisa informacionog društva”, Dr. Milenko Ostojić,
 „Digitalni sertifikati – teorija i praksa“, Dušan Berdić, Privredna komora Srbije,
 „Efekti primene RFID u arhiviranju dokumenata“, Dragan Ristović, Privredna komora Beograda,
 „ECDL- JISA Jedinstveni informatički savez Srbije“, Bojana Minić, JISA,
 „RATEL – egovernment model državne uprave“, Tomislav Ranđić, RATEL, Nenad Marić, Asseco SEE
 „Arhiviranje u cloud-u“, Saša Milašinović, YUTRO.com.

Okrugli sto

Uvodna izlaganja Prof.Dr. Milan Marković, Dr. Milenko Ostojić, Dušan Rakić, Miroslav Petrović.
 Osvrt na postojeću zakonsku regulativu u sferi korišćenja elektronskih dokumenata u Republici Srbiji i svetu,
 Značaj implementacije ISO/IEC 27001:2005 standarda informacione bezbednosti u organizacijama i uloga eDMS sistema u tome,
 Lista mogućih rizika na koje treba obratiti posebnu pažnju prilikom projektovanja i korišćenja DMS i RMS.

KOTIZACIJA

Iznosi 17 000,00 din (obuhvata: elektronski zbornik radova i materijale pokrovitelja, učešće u pratećim programima skupa).

 

Leave a Reply