Događaji

Stručni skup „ARHIV INFO 2014”

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija „Arhiv Info“, i ove godine nastavlja svoje redovne aktivnosti u cilju razvoja, unapređenja i primene informacionih tehnologija u oblasti arhiviranja, organizovanjem tradicionalnog stručnog skupa „ARHIV INFO 2014“, koji se održava od 22.9. – 25.9.2014. godine, u hotelu „Đerdap“ u Kladovu. Polazeći od pretpostavke, da u radu Udruženja „Arhiv Info“ prepoznajete svoj profesionalni i društveni interes, pozivamo sve predstavnike nauke, korisnike i proizvođače, kao i sve zainteresovane stručnjake da na ovom skupu prezentuju svoja znanja i iskustva, planove i predloge za unapređenje korišćenja i razvoja ovih informacionih tehnologija. Takođe, upućujemo poziv autorima da predstave svoja dosadašnja iskustva, nove ideje i inicijative.

U proteklom periodu, korisnici su Udruženju postavljali mnoga pitanja, od kojih navodimo samo neka: Koji zakoni regulišu oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja i upravljanja dokumentima u Republici Srbiji?
Kakva su iskustva po tom pitanju u drugim državama, a posebno u državama Evropske unije?
Da li koristite neki od sistema zaštite podataka i dokumenata (analognih i elektronskih)?
Da li imate definisan plan za zaštitu „arhive” u slučaju vanrednih situacija, vanrednih stanja, i dr.?
Da li je izvršena „digitalizacija nacionalnog blaga” u Republici Srbiji?
Da li je izvršena „digitalizacija nacionalnog blaga” u državama u okruženju?
Da li je potrebno izvršiti “validnu” (zakonsku definisanu) konverziju izvornih (papirnih) dokumenata u elektronski-digitalni oblik?
Da li je proces mikrofilmovanja izvornih (papirnih) ili elektronskih dokumenata neophodan?
Da li može da se ubrza poslovanje, poveća efikasnost i uštedi primenom IKT-a u oblasti arhiviranja i upravljanja dokumentima?
Koliko iznose Vaši troškovi repromaterijala, fotokopiranja i štampanja na dnevnom nivou, mesečnom i godišnjem nivou?
Da li je “e-poslovanje” moguće bez elektronskih arhiva, kao i bez primene sistema za upravljanje dokumentima?
Kako obezbediti kontrolu kvaliteta softvera, hardvera i usluga u oblasti upravljanja dokumentima?
Koji ISO standard definiše politiku i procedure u okviru upravljanja dokumentima?
Da li je sistem za upravljanje dokumentima koji koristite prilagođen Vašim poslovnim procesima, ili ste poslovne procese prilagodili mogućnostima sistema?

U nameri da se prikažu najnoviji svetski trendovi, promovišu standardi, a prevashodno standardi Evropske unije, predložena i postojeća zakonska regulativa u Republici Srbiji, softverska, hardverska rešenja i usluge ponuđača, iskustva korisnika u primeni savremenih informacionih tehnologija u oblastima e-poslovanja, upravljanja, zaštite i arhiviranja dokumenata i podataka, kao i želje da se dobiju odgovori na neka od gore navedenih pitanja, održava se IX stručni skup „ARHIV INFO 2014“.

Leave a Reply