Događaji

Studenti u poseti Telekomu Srbija

U poslednjoj nedelji u godini, strani studenti, članovi udruženja EESTEC iz Grčke, Slovenije, Švajcarske, Turske, Bosne i Hercegovine i sa Kipra, kao i studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, posetili su najveći telekomunikacioni centar u regionu,  gde su imali priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem NOC-a (Network Operations Center), ali i da saznaju nešto više o Telekomu Srbija.

U uvodnom delu, stidente je pozdravila Milica Marković, direktorka Sektora za PR, predstavljajuću u kratkim crtama organizaciju, poslovanje i usluge kompanije. U okviru prezentacije NOC-a, Filip Banković, direktor Sektora za eksploataciju i održavanje mreže, i Đorđe Radović, direktor Sektora za nadzor mreže i kontrolu kvaliteta mreže, upoznali su buduće kolege sa naprednim sistemom praćenja rada telekomunikacione mreže, signalizacijom smetnji i eventualnih prekida u funkcionisanju.

Sudeći po učešću u prezentaciji i broju postavljenih pitanja, stiče se utisak da će studenti poneti više nego pozitivan utisak o našoj kompaniji i visokoj profesionalnosti zaposlenih u svim oblastima njenog poslovanja. U prilog tome govori i podatak da će zbog velikog broja zainteresovanih studenata u narednom periodu biti organizovana  još jedna ovakva poseta, ovog puta samo za domaće studente elektrotehnike.

Leave a Reply