Događaji

Svečano otvorena 10. jubilarna SINERGIJA

Deseta jubilarna Sinergija pod sloganom ‘We are all in‘ svečano je otvorena sinoć u Narodnom pozorištu. Najveću IT konferenciju u Jugoistočnoj Evropi otvorili su potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić , ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić , ambasadorka SAD u Srbiji NJ.E.  Meri Vorlik i predstavnici Microsofta.

„Srbija će nastaviti da ulaže u nauku i tehnološki razvoj jer je razvoj IT jedan od sedam prioriteta razvojne strategije Vlade Srbije“ rekao je potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić i dodao da se neće stati na budžetskim sredstvima. U poslednje dve godine pribavili smo brojna sredstava, brojnim donacijama iz evropskog budžeta, a ulažemo značajne napore da dobijemo i sredstva od drugih država naglasio je Đelić.

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić je naglasila da je deset godina od kako se Srbija uključila u evropske tokove, dodajući da je Microsoft učestvovao u brojnim projektima.

“Microsoft će učestvovati u velikom projektu Ministarstva za telekomunikacije, digitalna škola, koja treba da omogući svim školama u Srbiji da imaju odgovarajući informatičku opremu”, podsetila je Matić.

Za deset godina svog postojanja Sinergija je postala regionalni brend koji se vezuje ne samo za Microsoft tehnologije, već za sve što je novo i aktuelno u čitavom IT svetu.

“Kao globalni trend koji osvaja ICT, Cloud Computing će obeležiti ovogodišnju Sinergiju, a ujedno označiti i početak jedne nove ere koja će iz korena promeniti način na koji shvatamo informaciono komunikacione tehnologije. Sa petnaestogodišnjim iskustvom u pružanju kvalitetnih i pouzdanih Cloud computing usluga, Microsoft već uslužuje preduzeća, državne institucije i potrošača širom sveta, a u narednom periodu i u Srbiji” naglasio je generalni direktor Microsoft Srbija Vladan Živanović.

Umetničkim performansom neočekivanog spoja baleta i novih tehnologija, prvak baleta Narodnog pozorišta Konstantin Kostjukov, sve prisutne poveo je u svojevrsnu šetnju po oblacima.

Zvanicama su pozdravili visoki zvaničnici Microsofta Majkl Hartman, direktor centrale za Centralnu i Istočnu Evropu i Pierpaolo Taliento, direktor Public sektora za region CCE dok se putem video linka  obratio i Kevin Turner  drugi čovek korporacije Microsoft.

Do 19. novembra eminentni strani i domaći IT stručnjaci održaće preko 100 predavanja, edukativnih radionica, seminara i poslovnih skupova. Microsoft Srbija će predstaviti  nove proizvode i usluge: Windows Phone 7, Office 2010 na srpskom jeziku, Windows Live Essentials 2011, Microsoft Lync Server 2010 i još mnogo toga.

One thought on “Svečano otvorena 10. jubilarna SINERGIJA

 1. Dejan R. Popovic, dip. inz.

  Umesto komentara: SINERGIJA MTID-a i RATEL-a:

  Dejan R. Popovic, dipl. inz.
  Beograd, Stevan Sremca 18

  MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUSTVO

  REPUBLICKA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

  Predmet: Predlog za resavanje sukoba nadleznosti izmedju MTID-a i RATEL-a

  Postovane kolege,

  Prema clanu 98. stav 1. Zakona o elektronskim komunikacijama (ZEK), Agencija za elektronske komunikacije vrsi stalnu kontrolu radio-frekvencijskog (RF) spektra na teritoriji Republike Srbije. A po stavu 5. ovog clana, Agencija preduzima mere za otklanjanje stetnih smetnji utvrdjenih u postupku kontrole (koriscenja) RF spektra, a prema potrebi predlaze donosenje mera inspekcijskog nadzora, narocito ako otkrije neovlaceno koriscenje RF spektra.

  S druge strane, prema clanu 134. tac. 3, 4. i 5. ZEK-a, inspektor (elektronskih komunikacija u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono drustvo) je ovlascen da proverava: da li se RF spektar koristi u skladu sa ovim zakonom; postupanje imalaca pojedinacnih dozvola (za koriscenje radio-frekvencija) i drugih korisnika RF spektra u odnosu na obaveze utvrdjene dozvolama, ovim zakonom, propisima donetim na osnovu njega i odgovarajucim medjunarodnim sporazumima (tj. Pravilnikom o radio-komunikacijama Medjunarodne unije za telekomunikacije); postojanje stetnih smetnji u radu elektronskih komunikacionih (tj. radio-komunikacionih) mreza.

  Ili, drugim recima, Agencija preko kontrolno-mernih centara, odnosno ovlascenih lica (kontrolora) iz tih centara:
  – vrsi kontrolu koriscenja RF spektra,
  – utvrdjuje postojanje stetnih smetnji i preduzima mere za njihovo otklanjanje,
  – otkriva neovlsceno koriscenja RF spektra i predlaze mere inspekcijskog nadzora za zabranu takvog koriscenja,
  dok Ministarstvo preko inspektora proverav (tj. kontrolise):
  – da li se RF spektra koristi u skladu sa ZEK-om,
  – postupanje imalaca pojedinacnih dozvola i opstih ovlascenja za koriscenje radio-frekvencija
  – postojanje stetnih smetnji u radu radio-komunikacionih mreza.

  Posto ZEK-om nisu precizno razgranicene nadleznosti Agencije i Ministarstva, moze nastati sukob nadleznosti ili spor izmedju ta dva nacionalna regulatorna tela nadlezna za poslove elektronskih komunikacija, i to u vezi s poslovima kontrole i inspekcijskog nadzora nad koriscenjem RF spektra. Da bi se izbegao sukob nadleznosti, odnosno dupliranje posloslova kontrole i inspekcije, kontrolora i inspektora, i njihovih skupih tehnickih sredstava rada, – predlazem da se prilikom prvih izmena i dopuna ZEK-a u njemu nedvosmisleno odredi da se kontrola koriscenja RF spektra na daljinu vrsi putem kontrole radio-emisija (Agencija), a da se kontrola koriscenja RF spektra na licu mesta obavlja putem inspekcije radio-stanica.

  Tom dopunom bi se omogucilo, takodje, da se u Pravilniku o kontroli koriscenja radio-frekvencijskog spektra, donetim na osnovu clana 98. stav 7. ZEK-a, preuzmu i razrade odredbe o ovlascenjima kontrolora radio-emisija iz clana 27. starog Zakona o telekomunikacijama, koje su se primenjivale u praksi vise decenija, kako u bivsoj Jugoslaviji tako i u Srbiji.

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 14. novembar 2010.

  Dostavljeno na znanje:
  -Vlada Republike Srbije
  -Ministarstvo kulture
  -Republicka radiodifuzna agencija
  -Telekom Srbija
  -Radiodifuzna ustanova Srbije (RTS)
  -UNS
  -NUNS
  -ANEM
  -Politika
  -Danas
  -Vreme
  -Medija centar

Leave a Reply