Događaji

Svetska konferencija o međunarodnim telekomunikacijama (WCIT 2012)

Delegacija Republike Srbije učestvovala je u radu Svetske konferencije omeđunarodnim telekomunikacijama (WCIT 2012) , koja je u organizacijiMeđunarodne unije za telekomunikacije (International Telecommunication Union – ITU) održanaod 3. do 14. decembra 2012. u Dubaiju u UjedinjenimArapskim Emiratima . Skupu je prisustvovalo više od 1600 delegata iz 151 zemlje članice, uključujući 70 ministara, zamenika ministara i ambasadora.

Završni dokument konferencije je usvojen i potpisalo ga je 89 zemalja članicaMeđunarodne unije za telekomunikacije. Ostale zemlje članice su zadržale pravo da posle konsultacija sa svojim vladama naknadno potpišu Završni dokument.

Detaljne informacije o konferenciji WCIT 2012 nalaze se na adresi.

One thought on “Svetska konferencija o međunarodnim telekomunikacijama (WCIT 2012)

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Nedeljnik “Vreme” je putem ranijeg teksta “Rasprava o buducnosti Interneta” (http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1087310) obavestio javnost da su clanovi delegacije Srbije na WCIT-12 bili Stefan Lazarević, državni sekretar za telekomunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj pri Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Mirjana Arsekić-Kraković i Milan Janković iz Ratela, kao i Nataša Radović iz Uprave za Digitalnu agendu.

    O detaljima i razlozima neuspeha ove svetske konferencije, clanovi delegacije Srbije nisu jos stigli da obaveste zainteresovanu javnost. Zasto?

Leave a Reply