Događaji

Svetska međunarodna konferencija i izložba iz oblasti Elektroenergetike – EPE-PEMC 2012

U periodu od 4.-6. sept. 2012. u Novom Sadu u Master kongresnom centru Novosadskog sajma održaće se velika svetska međunarodna konferencija i izložba iz oblasti Elektroenergetike, odnosno Energetske elektronike i upravljanih pogona pod nazivom 15. International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition. Organizatori konferencije su Univerzitet u Novom Sadu-Fakultet tehničkih nauka i EPE-PEMC Savet iz Budimpešte, kao i EPE Asocijacija iz Brisela i IEEE-PELS udruženje iz SAD. Pokrovitelji su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolođkog razvoja Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za nauke, tehnološki razvoj i visoko obrazovanje AP Vojvodine.

Skup će biti svečano otvoren u utorak, 4. septembra 2012. god. u 8:20 časova u Velikoj sali Master kongresnog centra, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11.

Skup predstavlja najveće okupljanje naučnika, istraživača, stručnjaka i studenata iz ove oblasti u Evropi u 2012. godini i predstaviće najnovije rezultate istraživanja autora iz 55 država sveta. Deo je svetske serije konferencija ECCE (Energy Conversion Congress and Exposition), koje se odvijaju u Evropi, Aziji i Americi. Tematski skup će pokriti 15 različitih tema od snažnih poluprovodničkih komponenti, pretvaračke tehnologije, električnih mašina i upravljanih (regulisanih) industrijskih pogona do primene u obnovljivim izvorima energije, prenosu i skladištenju električne energije, aktivnom kondicioniranju energije, kao i automobilima, super-brzim željeznicama, brodovima i svemirskim letilicama.

Biće predstavljeno 7 pozvanih i 335 regularnih radova u 47 plenarnih i tematskih sesija, koji su prošli strogu međunarodnu selekciju od strane Međunarodnog programskog odbora kroz ukupno 964 recenzije. Svi radovi su publikovani u elektronskoj formi na USB stiku, a posle konferencije biće dostupni preko IEEE Xplore mreže i citirani u svim svetskim bazama (Web of Science, Scopus,…).

Pored toga, u Master hali Novosadskog sajma, održaće se izložba industrijskih kompanija iz oblasti energetske elektronike, kao i niz privrednih prezentacija (Industry Panel Session), te susret studenata i predstavnika industrije (Industry-Student Forum)

Kao uvod u konferenciju, u ponedeljak 3. septembra 2012. od 08:00 časova održaće se Tutorijal (Seminar), koji će predstaviti 4 najaktuelnije teme od strane vrhunskih predavača iz SAD, EU i Čilea, kojem će prisustvovati mladi istraživači i studenti doktorskih studija.

Prof. dr Vladimir Katić
Predsedavajući konferencije
Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Dušan Borojević
Ko-predsedavajući konferencije
Virdžinija Tex, SAD

Više informacija o konferenciji možete pogledati na sajtu: http://epe-pemc2012.com/category/news/

Leave a Reply