Događaji

Tehnomegdan

Udruženje informatičke delatnosti PKS pomoglo je grupi mladih stručnjaka i entuzijasta da organizuju „Tehnomegdan“ – prvu IT konferenciju o razvoju mobilnih tehnologija i internet biznisa, koja bi trebalo da preraste u redovne godišnje susrete stručnjaka iz ove oblasti.

Cilj „Tehnomegdana“ je širenje znanja o trenutnim trendovima u sferi razvoja mobilnih tehnologija i mobilnih aplikacija, „start – ap“ preduzetništva medju studentima i mladim programerima, kao i povezivanje uspešnih, inovativnih osoba i kompanija iz ove oblasti.

Miloš Kosanić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti PKS rekao je na otvaranju „Tehnomegdana“ da u svetu trenutno ima oko 800 miliona „smart“, odnosno pametnih telefona, 1,5 milijardi personalnih računara, a 2,3 milijarde ljudi koristi internet. On je izneo i podatke o broju običnih mobilnih telefona kojih ima više od 3,5 milijardi, pet milijardi uredjaja je povezano preko interneta i mesečno se zabeleži oko 87 milijardi Google pretraga. Miloš Kosanić je naveo da je trenutno duplo više operativnih sistema na personalnim računarima nego na „smart“ telefonima i tablet uredjajima, ali da se do 2016. godine predvidja da će se ovaj odnos okrenuti u korist mobilnih uredjaja, koji će za četiri godine imati dva puta više operativnih sistema od personalnih računara. To govori da je budućnost tehnologije u mobilnim uredjajima, a time i u aplikacijama za te uredjaje. „Tehnomegdan“ treba da pomogne mladim ljudima da sutra izgrade taj novi svet, zaključio je Miloš Kosanić.

Na ovoj konferenciji u Privrednoj komori Srbije govorili su ugledni predavači o temama koje su u vezi sa trenutnim trendovima u sferi razvoja mobilnih tehnologija i mobilnih aplikacija, zatim o „start – ap“ preduzetništvu u internet poslovanju medju studentima i mladim programerima. „Tehnomegdan“ je bio i prilika za povezivanje uspešnih menadžera sa entuzijastima i inovativnim mladim ljudima čije je profesionalno interesovanje u vezi sa mobilnim tehnologijama i razvojem mobilnih aplikacija.

Leave a Reply