Događaji

TeleGroup Beograd i Motorola na skupu Dan Motorole predstavili novu digitalnu platformu za moderne radio komunikacije

TeleGroup Beograd je 18. maja, u okviru celodnevnog skupa „DAN MOTOROLE“ kao dugogodišnji partner kompanije Motorola, predstavio jedinstveno tehnološko rešenje – digitalnu platformu za prenos govora u funkcionalnim radio sistemima.

Stručnoj javnosti su predstavljena rešenja kompanije Motorola MOTOTRBO i TETRA koja ispunjavaju najviše standarde za specifične grupe korisnika (vojska, policija, vatrogasne službe…) na polju profesionalnih radio komunikacija i ispunjavaju najvažnije kriterijume: od enkripcije glasa i podataka, organizacije grupne i individualne komunikacije, davanja prioriteta različitim korisnicima, organizacije poziva u slučaju opasnosti pa do prenosa podataka i slike kao i GPS lociranja korisnika.

Pored ovih sistema predstavljeni su i sistemi za izgradnju bežičnih mreža koje omogućavaju širokopojasni (broadband) prenos podataka, čijom implementacijom bi se građanima Srbije omogućilo da u isto vreme telefoniraju, koriste Internet velike brzine i sve savremene Internet servise kao što su IP televizija, IP telefonija i mnogi drugi.

Leave a Reply