Događaji

Telekom Srbija i Coming predstavili praktičnu upotrebu Cloud Computing usluge na Telforu 2011

Na ovogodišnjem TELFOR-u, 19. po redu, Telekom Srbija i Coming predstavili su praktičnu primenu Cloud Computing servisa iz ugla korisnika. Cloud Computing ili „računarski oblak”, predstavlja uslugu koja omogućava korišćenje računarske opreme i servera na daljinu, putem interneta, telefonske ili privatne mreže.

Cloud Computing usluga namenjena je u prvom redu poslovnim korisnicima, a omogućava iznajmljivanje IT resursa, memorijskog prostora, operativnog sistema i aplikacija, kao sveobuhvatne usluge.

”Usluga Cloud Computing krajnjim korisnicima omogućava značajne uštede kada je u pitanju ulaganje u IT infrastrukturu. U praksi smo imali slučaj da jedno malo preduzeće korišćenjem ovog rešenja koje je nastalo u saradnji Telekoma Srbija i kompanije Coming, značajno smanji troškove kreiranja sopstvenog Data centra. U toku su određene implementacije i prepoznajemo da, posebno, u ovom trenutku krize, kada je smanjenje troškova prioritet, raste i zainteresovanost naših korisnika za Cloud Computing.”, izjavio je Zoran Stanišić, direktor Funkcije za upravljanje uslugama Telekoma Srbija.

Cloud Computing servis podrazumeva korišćenje virtuelne IT infrastrukture – virtuelnog desktopa i virtuelnih servera. Korisnici sa bilo kog mesta u svetu, u bilo koje vreme i sa bilo kog uređaja mogu da pristupe svojim servisima i aplikacijama, uz gotovo stoprocentnu raspoloživost podataka, garanciju njihove potpune bezbednosti i privatnosti, jeftiniji i pouzdaniji oporavak sistema u slučaju nezgoda i smanjenje troškova održavanja hardvera za čak 70 %. Uvođenje ovog servisa u javna preduzeća, zdravstvo, obrazovanje i državnu upravu, donelo bi Srbiji uštede u investicionim i operativnim troškovima koje se mogu meriti i stotinama miliona evra godišnje.

„Cloud Computing tehnologiji smo se okrenuli uvidevši da ona predstavlja novu fazu u razvoju IT tehnologije i automatizaciju IT procesa na svim nivoima. Novi koncept prenošenja i isporuke informacionih sistema kao usluge, putem mreža kao što je Internet, umesto dosadašnjeg koncepta proizvoda koji je kod korisnika zahtevao postojanje hardverskih resursa i fizičku lokaciju na kojoj se odvijalo primanje informacija“, naglasila je Nevena Jandrić iz Quantum Auto Marketa.

Telekom Srbije je sa partnerskom firmom Coming prva telekomunikaciona kompanija u regionu koja je ovu uslugu uvrstila u svoju ponudu. Imajući u vidu da je svega nekoliko evropskih zemalja počelo sa pružanjem Cloud Computing usluge u ovakvom obimu, uvođenje ovog servisa nesumnjivo predstavlja veliki uspeh za razvoj društva u celini.

Leave a Reply