Događaji

Telekomunikacioni forum Jugoistočne Evrope 5. i 6. marta 2014. u Beogradu

Tradicionalni 11. po redu Telekomunikacioni forum Jugoistočne Evrope 2014 (JIE) održava se 5. i 6. marta u Beogradu.
Posetioci mogu  da čuju najnovije informacije u vezi sa trendovima na tržištu, prognozama, kao i najboljim strategijama za ostvarivanje profita.

Sa brzim razvojem telekomunikacija, informacioni sistemi se stalno nadograđuju i modernizuju. Zato je u ovom sektoru prisutna stalna potreba za investiranjem i inovacijama kako bi mogli da odgovore na sve zahteve.

internet-avion

Telekomunikacioni operatori se suočavaju sa sve složenijim i izazovnijim okruženjem, a od toga nisu izuzeti ni operatori u Jugoistočnoj Evropi. Oni se moraju baviti izuzetnim povećanjem protoka podataka i upoznavanjem sa novim tehnologijama, kao i stvaranjem profita od tog saobraćaja.

Takođe, istovremeno moraju da integrišu fiksne, mobilne i broadband servise, kako bi odgovorili na zahteve korisnika i zadovoljili investitore.

Kako bi to postigli, operatori moraju da razvijaju nove strategije za rast na izuzetno konkurentnom tržištu, gde ne mogu sebi dozovoliti da pogreše.

Kako je ranije objavljeno, organizator skupa je “E.E.L Events Ltd”.

Leave a Reply