Događaji

TELEKOMUNIKACIONI FORUM “TELFOR 2011”

Društvo za telekomunikacije-DT, Beograd, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i IEEE Serbia&Montenegro COM CHAPTER organizuju 22., 23. i 24. novembra 2011. godine u SAVA CENTRU 19. telekomunikacioni forum:

TELFOR 2011

Telekomunikacioni forum TELFOR se organizuje osamnaesti put kao domaći i regionalni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. TELFOR je forum u okviru koga se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema. Više informacija možete dobiti na sajtu http://telfor.rs/

Leave a Reply