Događaji

TELFOR 2010

18. Telekomunikacioni forum TELFOR 2010. održava se 23, 24. i 25. novembra 2010 u Sava Centru u Beogradu.

TELFOR 2010 organizuju DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, IEEE SERBIA & MONTENEGRO COM CHAPTER, uz pomoć i saradnju “TELEKOM-a Srbija” a.d., Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, IEEE Regiona 8, kao i više desetina organizacija, donatora i učesnika.

TELFOR razmatra naučne, stručne, pravne, regulatorne, društvene i ekonomske aspekte telekomunikacija i informacionih tehnologija. Programske oblasti TELFOR-a su Politika, Reforme i ekonomika u telekomunikacijama i Tehnike telekomunikacija i informacionih tehnologija. U proteklih 18 godina TELFOR je izrastao u značajnu, IEEE podržanu manifestaciju regionalnog značaja, koju svake godine poseti oko 2000 posetilaca i na kojoj učestvuje nekoliko desetina domaćih i stranih kompanija.

U okviru TELFOR-a organizovane su autorske sekcije sa recenziranim naučnim i stručnim radovima, specijalne, tehničke i komercijalne prezentacije domaćih i stranih kompanija, stručne radionice, okrugle stolove, kao i izložba opreme, uređaja i sistema, softvera i usluga. Telekomunikacioni forum TELFOR organizuje i posebnu sekciju za studente diplomskih i master akademskih studija, gde su studenti autori radova.

Ove godine za TELFOR je prijavljeno preko 400 radova, pri čemu je preko 40% registracija van Srbije. Za najbolji naucni rad predviđena je nagrada “Ilija Stojanović” TELFOR-a, dok je nagrada “Blažo Mirčevski” predviđena za najbolji rad mladog autora. Fondacija TELENOR nagrađuje najbolje studentske radove sa TELFOR-a.

Ove godine, paralelno sa TELFOR-om i sa zajedničkom organizacijom, održava se i 5th European Conference on Circuits and Systems in Telecommunications (ECCSC’10). Zajedničko svečano otvaranje je u utorak, 23.11.2010, u sali 1/0 Sava centra, u 10:30h.

Leave a Reply