Događaji

TELFOR 2012

DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU I IEEE Serbia & Montenegro COM Chapter organizuju 20. Telekomunikacioni forum TELFOR 2012.

TELFOR 2012 organizuju: DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU I IEEE SERBIA & MONTENEGRO COM CHAPTER, uz pomoć i saradnju “TELEKOM-a Srbija”a.d., VlATACOM-a, HUAWEI Technologies,IEEE Regiona 8 (Evropa, Bliski istok i Afrika), kao i više desetina drugih organizacija donatora, partnera i učesnika.

TELFOR razmatra naučne, stručne, pravne, regulatorne, društvene i ekonomske aspekte telekomunikacija i informacionih tehnologija. Programske oblasti TELFOR-a su Politika, reforme i ekonomika u telekomunikacijama i Tehnike telekomunikacija i informacionih tehnologija.

U proteklih 20 godina TELFOR je izrastao u značajnu, IEEE podržanu medjunarodnu manifestaciju regionalnog značaja, koju svake godine poseti oko 2000 posetilaca i na kojoj učestvuje nekoliko desetina domaćih i internacikonalnih kompanija. Broj podnetih naučnih radova već nekoliko godina neprekidno raste. Ove godine je podneto preko 500 naučnih radova iz oko 50 različitih zemalja iz lokalnog regiona, Evrope i sveta.

U okviru TELFOR-a organizuju se regularne sekcije sa recenziranim naučnim i stručnim radovima, specijalne, tehničke, informacione i komercijalne prezentacije domaćih i internacionalnih kompanija, kao i izložba opreme, uređaja i sistema, softvera i usluga. TELFOR organizuje i posebnu sekciju za studente diplomskih i master akademskih studija, gde su studenti jedini autori radova. Za najbolji naučni rad predviđena je godišnja nagrada TELFOR-a “Ilija Stojanović”, dok je nagrada “Blažo Mirčevski” predviđena za najbolji rad mladog autora. Fondacija TELENOR nagrađuje
najbolje studentske radove sa TELFOR-a.

20. Telekomunikacioni forum TELFOR 2012. održava se 20- 22. novembra 2012. u Sava Centru u Beogradu.

One thought on “TELFOR 2012

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Nije lepo da sam sebe hvalis bez konkretnog dela i razloga. Povezivati TELFOR sa IEEE je cista besmislica.

    Dokaz – Poslednjeg dana rada Foruma, rubrike “Indeks autora” (http://www.telfor.rs/indeks-autora) i “Konacno prihvaceni radovi” (http://www.telfor.rs/radovi) – i dalje su U PRIPREMI.

    Zakljucak – Pokojni prof. I. Stojanovic se verovatno u grobu okrece.

Leave a Reply