Događaji

Treći festivalski dan – Infofest 2011

Ekskluzivni učesnik INFOFEST-a, kompanija ČIKOM, održala je u Kongresnoj sali hotela “Maestral” prvi deo prezentacije “Premrežimo nebo“. Kompanija ČIKOM dugi niz godina predstavlja lidera u oblasti info-tehnolgija u Crnoj Gori, a zavidna referentna lista državnih institucija koje svoj rad oslanjaju na Čikomova rešenja potvrđuje da za ovu kompaniju gotovo ništa nije nemoguće, pa stara i izlizana parola “Samo nebo je granica…” možda zaista više ne važi.

E-POSLOVANJE – nova šansa za Poštu

Prvo menadžment savjetovanje poštanskih uprava u regionu u organizaciji Pošte Crne Gore, otvoreno je u 10 sati u “Plavom salonu” hotela “Maestral”. Predstavnici poštanskih uprava iz regiona započeli su tročasovnu sesiju koja se nastavlja i završava sjutra.

Zaključci koji su se nametali već od prvih minuta ukazuju na činjenicu da, u otežanim uslovima poslovanja i prodoru novih elektronskih servisa koji umanjuju potrebu za klasičnim kanalima komunikacije, Pošta, kao važna državna institucija pa i civilizacijska tekovina, mora iznaći puteve da kroz osavremenjavanje svojih servisa uhvati i održi korak sa naraslim potrebama društva.

ULOGA DMS-a

Ekskluzivni učesnik INFOFEST-a, kompanija “SRC Sistemske integracije” pokazala je još jednom, kroz prezentaciju “DMS – pravi put do uređenih procedura i tokova dokumentacije”, da elektronska obrada dokumenata, digitalizacija, pa i sve popularniji web servisi i rad u oblaku nisu suprotstavljeni standardizovanim procesima obrade i čuvanja dokumenata.

Asseco SEE

Učesnik “Asseco SEE” predstavio je, u tri povezane prezentacije, svoju viziju budućnosti elektronskih sredstava i procesa plaćanja. U prezentaciji ASEBA JiMBA prikazan je set M-PAYment aplikacija koje omogućuju potpunu nezavisnost od lokacije sa koje se vrši plaćanje i tipa mobilnog uređaja koji se koristi za ove servise.

DRUŠTVENE MREŽE – MOGUĆNOSTI I DILEME

Okrugli sto posvećen istorijatu, razvoju i ulozi društvenih mreža u svakodnevnom životu izazvao je veliku pažnju posetilaca Festivala.

U prepunoj Kongresnoj sali smenjivali su se govornici iz državnih i obrazovnih institucija, a posebnoj živosti diskusije naročito su doprineli predstavnici studentskih organizacija, predstavnici upravo one starosne grupe koja najviše koristi društvene mreže.

Leave a Reply