Događaji

Treći sastanak međunarodnog projekta SESAME

U hotelu Marriot u Lincu u Austriji, početkom marta  održan je treći sastanak međunarodnog projekta SESAME (SEmantic SmArt Metering: Enablers for Energy Efficiency ).

Na trećem sastanku,timovi su međusobno razmenili stavove i informisali se o međusobnim rezultatima i novim iskustvima, a postignuti rezultati i ideje su integrisani tokom praktičnog dela sastanka, nakon čega je konstatovano je da je urađeno oko 40% projekta.

Učesnici sastanka mogli su da čuju i prezentacije gospodina Andreasa Langeggera, sa Univerziteta u Beču, koji je govorio o osnovnim principima modelovanja Ontologije i u kratkom pregledu opisao jezik SPARQL koji se koristi za pretraživanje i administraciju Ontologije, iErwina Mayera i Güntera Rosenauera iz kompanije Energie AG, koji su koji su govorili o ulozi smart metering sistema u elektroenergetskoj mreži Austrije i njihovim iskustvima u primeni takvih sistema. Dogovoreno je i da se sledeći sastanak održi u Rusiji u junu 2010. godine.

Pored kompanije E-Smart Systems u projektu učestvuju stručni timovi iz: FTW.Forschungszentrum Telekommunikation Wien GmbH (Austria) – Project Coordinator, eSYS Informationssysteme GmbH (Austria), EZAN – Experimental Factory of Scientific Engineering (Russian Federation) i Semantic Web Company GmbH (Austria). Više o SESAME projektu možete videti na sajtu: http://sesame.ftw.at/.

Leave a Reply