Događaji

Trendovi u razvoju informacionih sistema

Naučno-stručni skup Informatika 2011. na temu „Novi trendovi u razvoju informacionih sistema“ održan je u okviru Sajma tehnike. Organizatori ovog skupa, na kome je održano sedam stručnih ali zanimljivih predavanja, su Društvo za informatiku Srbije i Matematički fakultet iz Beograda.

Kao i prethodnih 38 godina, na Sajmu tehnike su se okupili stručnjaci iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Pored predstavljanja trendova u razvoju informacionih sistema i razmene iskustva, stručnjaci su korisnicima svojih usluga omogućili da saznaju sve željene detalje iz ove oblasti.

Otvarajući skup, Jasna Matić, državna sekretarka za digitalnu agendu, rekla je da država nema dobar odnos prema informacionim i komunikacionim tehnologijama, a da u elektronskom poslovanju daleko zaostaje za drugim zemljama. Uz isticanje značaja ovog sektora, Jasna Matić je naglasila da stručna javnost treba da bude inicijator prepoznavanja značaja ovog sektora.

Leave a Reply