Događaji

U Smartu održano takmičenje za mlade preduzetnike – PLAYER

Juče, 1. decembra, je u 14h održano međunarodno takmičenje – PLAYER koje predstavlja online igru za mlade preduzetnike od 15 do 30 godina podeljene u dve podgrupe do 18 godina i preko 18 godina. Takmičenje se održalo u prostorijama Računarske gimnazije Smart na Trg Mladenaca 5, Novi Sad kao jednog od implementacionih partnera projekta.

Cilj projekta PLAYER (Play and Learn AYoung European entRepreneurs) tzv. “ozbiljne igre” je da kroz interaktivan i “playable” način upozna mlade buduće preduzetnike bez obzira na njihov uzrast, sa pitanjima na koje će naići prilikom osnivanja sopstvenog poslovanja u budućnosti. Poštujući dva horizontalna cilja Evropske Unije – Jednake mogućnosti i Jednaka prava za sve, ovaj projekat je dostupan svima bez obzira na pol, nacionalnost ili versku pripadnost.

Igra predstavlja polaznu tačku koja će buduće mlade preduzetnike testirati, naučiti kako da razmenjuju i razviju svoje poslovne ideje uz aktivnu poslovnu zajednicu i korišćenje posebnih alata za razvoj solidnog poslovnog razmišljanja i modela. Karakteristike igre (tok igre, tehnike rešavanja problema, dijalog sa drugim preduzetnicima, misija, istraživanje novih opcija, itd) će pomoći mladim preduzetnicima da razviju svoju kreativnost, inovativna rešenja, postojeći tim i poslovne mogućnosti. Postavljena je na Facebook-u kako bi mladi umovi mogli da joj pristupe širom cele Evrope.

Za sada ima preko 3.500 prijavljenih učesnika među kojima se i nalaze i 35 učenika-kandidata iz Srbije. Pored OŠ Prva Vojvođanska Brigada, OŠ Kosta Trifković i drugih osnovnih škola, u takmičenju će učestvovati i učenici Računarske gimnazije Smart.

Sistem nagrađivanja je podeljen u dve kategorije i predstavlja stimulans za mlade preduzetnike, gde je prva nagrada na nivou pojedinca za najinovativniji biznis plan 500€ dok se određuje i nagrada na nivou države iz koje je došao najveći broj kreativnih predloga. Ceremonija proglašavanja pobednika ovog takmičenja će biti održana u Portugaliji krajem februara, početkom marta 2011. godine, kada će i biti proglašen pobednik sa najinovatinijim idejama – PLAYER 2011.

Projekat PLAYER je finansirano od strane Evropske Unije iz fonda CIP sa nešto manje od 1 milion eura uloženih i obuhvata učesnike iz celog sveta. ” Projekat PLAYER predstavlja prvi projekat promovisanja preduzetničkih ideja koristeći prednosti informacionih tehnologija i socijalnih mreža kao što je Facebook”, izjavio je Prof. Dr Saša Bošnjak sa Univerziteta u Novom Sadu.

Partneri projekta koji su aktivno učestvovali na kreiranju i implementaciji ovog projekta dolaze iz 7 zemalja a čine ih: CIP fondacija, CIEBI/BIC Portugalija, EBN Belgija, INNOVA BIC Italija, IRP Slovenija, EADA Španija, UEL Velika Britanija, UTAD Portugal i jedini partner koji dolazi iz zemlje koja nije članica Evropske Unije – Univerzitet iz Novog Sada, Srbija.

“Uvažavajući činjenicu kompleksnosti implementacije evropskih projekata, ovaj projekat ima dosta implementacionih partnera i čast nam je i zadovoljstvo što je Smart jedan od njih” izjavio je generalni direktor kompanije Smart d.o.o. Dragan Rakita. Dodao je i sledeće: “Na ovaj način Smart želi da se pridruži svim akterima kada su u pitanju evropski razvojni programi, nove tehnologije, edukacija i inovacije. Smatramo da su fondovi Evropske Unije jedan od ključnih faktora u procesu pristupanja Evropskoj Uniji i šansa ali i izazov za našu instituciju.”

Leave a Reply