Događaji

Učešće na “FIG Working Week 2012”

Početkom maja 2012. godine, delegacija Republičkog geodetskog zavoda učestvovala je na FIG-ovoj radnoj nedelji sa temom “Knowing to manage the theritoty, to protect the environment and to evaluate the cultural heritage“ u Rimu, Italija, organizovanoj od strane FIG-a (International Federation of Surveyors) i CNG-a (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati).

FIG-ova radna nedelja, kao jedan od najznačajnijih profesionalnih skupova u oblasti geodezije na globalnom nivou, ove godine okupila je više od 1300 učesnika iz svih delova sveta. U toku radne nedelje predstavljeno je više od 500 stručnih radova na više od 100 tehničkih sesija, foruma i radionica.

FIG-ova profesionalna delatnost organizovana je kroz deset komisija, od kojih su na ovogodišnjoj radnoj nedelji najviše bile zastupljene komisije za katastar i upravljanje zemljištem, menadžment prostornih informacija, inženjersku geodeziju, pozicioniranje i merenje, i procenu vrednosti nepokretnosti.

Pored tehničkih sesija, za ovogodišnju FIG-ovu radnu nedelju značajno je održavanje 35. generalne skupštine, godišnjih sastanaka komisija, kao i velikog broja radionica organizovanih od strane UN-HABITAT-a (The United Nations Human Settlements Programme), FAO-a (Food and Agricultural Organization) i GLTN-a (The Global Land Tool Network).

Zapaženo je i učešće RGZ-a koji se predstavio sa četiri stručna rada u okviru sesija Land Market, Innovative Cadastre and Land Rights Management, Valuation-Mass Appraisal Techniques i Land Administration and Sustainable Development.

Na završnoj ceremoniji predsednik FIG-a Gdin. ČeeHai Teo, istakao je značaj geodetske struke za unapređenje kvaliteta života, neophodnost međudržavne, međuinstitucionalne saradnje i međunarodnih projekata, i održanje inovativnosti i kreativnosti u struci kako bi se odgovorilo izazovima savremenog društva. Razvoj i praćenje trendova u oblasti geodezije, geoinformatike i menadžmenta zemljišta od krucijalnog su značaja za socijalno-politička pitanja kao što su globalne promene, klimatske promene, snadbevanje enegrentima, zaštita od nepogoda, demografske promene, zaštita podataka i modernizacija društva.

Zemlja domaćin naredne FIG-ove radne nedelje, koja će biti održana u Abuji u maju 2013. godine, je Nigerija.

Leave a Reply