yuinfo
Događaji

Učešće predstavnika RGZ na Konferenciji YU INFO 2013

U periodu od 03.03. do 06.03.2013. godine, održana je na Kopaoniku 19. Konferencija o računarskim naukama i informatičkim tehnologijama – YUINFO 2013. Na Konferenciji je prezentovano 114 radova od ukupno 184 prijavljenih, u formi 14 tematskih sesija i 3 dvodnevna poster panela. U radu su uzeli učešće poznati stručnjaci i firme iz domena IKT tehnologija, iz zemlje i inostranstva.

yuinfo

RGZ se predstavio radom pod naslovom „Informatičko komunikaciona tehnička infrastruktura i veb servisi u RGZ“, autora Živorad Okanović, Marjana Sarić i Vuk Jevtić.

Rad je izazvao veliku pažnju prisutnih, naročitu u delu u kojem su prezentovani veb servisi RGZ. Apstrakt rada je objavljen u Zborniku apstrakta a očekuje se i objavljivanje kompletnog rada u Zborniku radova koji je organizator obećao naknadno dostaviti na DVD mediju.

Predsednik organizacionog odbora Konferencije, prof. dr Miodrag Ivković izrazio je interes da grupa studenata sa Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin” iz Zrenjanina poseti RGZ ili da neko iz RGZ poseti njihov fakultet i održi predavanje o IKT delatnosti i veb servisima u RGZ.

Autori iz MUP Srbije, u okviru prezentacije svog rada o novim servisima e-uprave, posebno su istakli značaj i kvalitet baze podataka Adresnog registra koji se od RGZ preuzima za službene potrebe njihovih baza i servisa.

Pored niza kvalitetnih radova, posebno je bilo dobro organizovano i posećeno plenarno predvanje i diskusija eminentnih stručnjaka, na temu „Mogućnosti i razvoj softverske industrije i tržišta u Srbiji“.

Zbornik apstrakta i program sa Konferencije zainteresovani mogu preuzeti kod autora, ili na stranicama Informacionog društva Srbije.

Leave a Reply