Događaji

Učešće Smarta na održanom Arhiv Info 2012 skupu

Arhiv Info 2012 je još jednom opravdao reputaciju jednog od najznačajnijih stručnih konferencija vezano sa problematiku elektronskih arhiva. Pored pregleda novina u pogledu rešenja za elektronske evidencije i arhiviranje, ove godine, posebna pažnja je posvećena bezbednosti informacija i analizi prateće zakonske regulative.

Na okruglim stolovima se odvijala rasprava o zakonskoj regulativi iz oblasti elektronskog dokumenta, rasprava o primedbama na predlog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi, kao i o rizicima o kojima treba voditi računa prilikom projektovanja sistema za upravljanje dokumentima i zapisima (DMS i RMS). Značajan deo skupa bio je posvećen i ISO27001 standardu kao osnovi za uspostavljanje sistema za kontrolu i praćenje bezbednosti informacija i dokumenata, kriptovanje i druge vidove zaštite.

Prezentovan je veliki broj vrlo kvalitetnih stručnih radova kao i veliki broj komercijalnih prezentacija koje se sve odnose na neki od aspekata rada sa elektronskim dokumentima. Dijana Koviljac, predstavnica kompanije Smart d.o.o. iz Novog Sada, predstavila je rešenje elektronske upravne pisarnice – Smart Elupis veoma zainteresovanim učesnicima stručnog skupa.

Posećenost je bila izuzetna i prisustvo od stotinak učesnika iz 46 različitih organizacija (državnih organa, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ostalih pravnih lica), popunilo je salu u kojoj su držana predavanja, prezentacije i okrugli stolovi, u novom hotelu “Stara Planina” na Staroj planini.

Skup je i ovog puta kao i svih godina unazad, pokazao da je jedan od retkih koji se bavi ovom specifičnom problematikom i koji služi kao mesto okupljanja stručnih lica iz ove oblasti iz svih segmenata društva.

Leave a Reply