Događaji

Ulaganje u nova znanja i tehnologije važno za razvoj privrede i društva

Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas da će ulaganje u razvoj širokopojasnog interneta, elektronsko bankarstvo i trgovinu imati dugoročan uticaj na razvoj država u celini. Cvetković je na otvaranju Četvrte konferencije “Evropski dijalog o upravljanju internetom – EuroDIG 2011” istakao da su investicije u pomenute oblasti od velikog značaja za razvoj privrede, a posebno za mala i srednja preduzeća.

On je naveo da je Vlada Srbije radila na usaglašavanju regulatornog okvira za razvoj telekomunikacija i informatičkog društva, a posebno na usklađivanju tih propisa sa direktivama EU. Predsednik Vlade je naglasio da su međunarodne konferencije, poput ovog dvodnevnog skupa u Beogradu, već održane u Strazburu, Parizu i Ženevi, što ukazuje na važnost ove teme za razvoj svih država Evrope i sveta.

Prema njegovim rečima, internet više nije samo društveni fenomen već je od suštinske važnosti za razvoj privrede i društva, zbog čega bi u budućnosti zajednički cilj svih zemalja trebalo da bude investiranje u nova znanja i tehnologije, kao i aktivno učešće u dijalogu za unapređenje interneta.

Cvetković je saopštio da je od velike važnosti ulaganje u kapacitete zvaničnih institucija kako bi evropske zemlje uskladile razvoj u toj oblasti, pri čemu je izrazio nadu da će to biti jedna od poruka koju će učesnici ove konferencije poneti iz Beograda.

Zamenik generalnog sekretara Saveta Evrope Mod de Boer-Bukikio istakla je da je potrebno obezbediti slobodu na internetu, ali je neophodno i da osetljivi korisnici budu zaštićeni, a sve zloupotrebe kažnjene.

Ona je napomenula i da je poštovanje ljudskih prava na internetu posebno bitno jer se time, između ostalog, sprečava i visokotehnološki kriminal.

Prema njenim rečima, upravljanje internetom biće jedan od prioriteta Saveta Evrope u periodu 2012–2015. godine

Konferencija „EuroDIG“ ove godine se organizuje prvi put van zapadne Evrope, a domaćin skupa u Beogradu je Uprava za Digitalnu agendu Republike Srbije.

Organizatori ovog dvodnevnog skupa su Savet Evrope, Švajcarska federalna kancelarija za telekomunikacije (OFCOM), Diplo fondacija, Evropska radiodifuzna unija (EBU), uz podršku Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), Regulatorne agencije za elektronske komunikacije (RATEL), Istraživačke stanice „Petnica“ i drugih.

Leave a Reply