Događaji

Upravljanje informacionom sigurnošću

Kompanije “S&T” i “Arc Sight” su 4. juna organizovali skup posvećen “Upravljanju informacionom sigurnošću”. Skup je bio namenjen korisnicima u bankama i telekomunikacionim kompanijama.

U savremenim uslovima, skoro svi korisnici su suočeni sa mnogim vidovima ranjivosti koje dolaze od hakerskih napada, virusa, meilvera i dr.

Kompanija “Arc Sight” je vodeći proizvođać softverskih rešenja za upravljanje informacionom sigurnošću i partner kompanije “S&T”. “Arc Sight” je razvio preko 270 produkata, ima na desetine hiljade korisnika, saradjuje sa oko 80 kompanija partnera i koristi se u oko 80 država.

Integralni tretman se obezbeđuje robusnom arhitekturom koja obuhvata filtriranje, agregaciju, monitoring, enkripciju i dr.

Leave a Reply