Događaji

Upravljanje projektima korišćenjem softverskih sistema

Privredna komora Beograda u saradnji sa prof. dr Darkom Plamencem, projekt menadžerom i konsultantom nemačke kompanije “POYRY Infra GmbH“, 14.10.2009. godine realizovala je jednodnevni seminar na temu “Upravljanje projektima korišćenjem softverskih sistema”.

Programom seminara, na kome je aktivno učešće imalo 24 učesnika, bile su obuhvaćene sledeće teme:

  • Pojam upravljanja projektima
  • Savremene metode i tehnike upravljanja projektima
  • Sličnosti i razlike u procesu planiranja i upravljanja projektima primenom softverskih paketa Microsoft Project i Primavera Project Planner
  • Tipovi podataka, upravljanje projektom i kontrola troškova u MS Projectu 2007
  • Osnovni principi i karakteristike rada u softverskim paketima za upravljanje projektima
  • Prikazi slučajeva (case studies) upravljanja projektima primenom softverskih paketa

Nastavlljajući saradnju sa prof. dr Darkom Plamencem, Privredna komora Beograda će nakon ovog jednodnevnog instruktivnog seminara, organizovati i višednevne napredne kurseve sa radionicama (workshops) na kojima će učesnicii sami, na računaru, uz pomoć predavača, obrađivati primer upravljanja projektom primenom softverskog paketa MS Project 2007.

Leave a Reply