Događaji

Vanredna generalna skupština asocijacije Eurogeographics

U Luvenu u Belgiji, održana je vanredna generalna skupština asocijacije Eurogeographics.

Domaćin ovogodišnje vanredne generalne skupštine bio je Irski institut u Luvenu, koji se nalazi u sastavu starog irskog koledža i predstavlja međunarodni centar za obrazovanje, obuku i istraživanje u evropskim i međunarodnim poslovima.Održavanje vanredne generalne skupštine dogovoreno je sa članovima Eurogeographics-a tokom skupštine 2013. godine.

eurographics

Vanredna, odnosno „rana“ generalna skupština uvodi se da obezbedi:

  • članovima kontrolu poslovanja asocijacije i prihvatanje računa, pre registrovanja u belgijskom sudu

  • priliku za članove da saznaju više o mrežama razmene znanja i razvoja proizvoda i usluga

  • dve mogućnosti svake godine za organizacije koje žele da postanu novi članovi asocijacije

  • forum na kojem bi se raspravljalo o potrebama članstva

  • brifing za savetnike generalnog direktora o glavnim pitanjima poslovanja koji će biti predstavljena tokom Generalne skupštine

Skupštinu su pozdravnim govorima otvorili predsednica Eurogeographics-a Ingrid Vanden Berghe i generalni sekretar i izvršni direktor Eurogeographics-a, gospodin Dave Lovell.

Tokom skupštine prisutnima je, između ostalog, prezentovano sledeće:

  • Nova strategija Eurogeographics-a

  • The United Nationsinitiative on Globa Geospatial Information Management (UN-GGIM) za Evropu

  • European Location Framework (E.L.F.)projekat

  • Prezentacije rukovodilaca mreže za razmenu znanja

  • Proizvodi Eurogeographics-a od strane menadžera projekta

Razmatrani su i usvojeni računi za 2013. godinu. U članstvo su primljene dve nove članice, iz Albanije i Španije.

Učešće u radu vanredne generalne skupštine imao je i Republički geodetski zavod koji je preko svog predstavnika uspostavio kontakte sa mnogim delegacijama asocijacije Eurogeographics-a u cilju razmene iskustava i znanja u procesu izrade Eurogeographics proizvoda i samog funkcionisanja asocijacije.

Leave a Reply