Događaji

WECT 2012 na INFOFEST-u

XIX INFOFEST će biti okvir za održavanje stručnog skupa o dolazećim komunikacionim tehnologijama (WECT 2012 – Workshop on Emerging Communication Technologies).

Impresivan razvojni ciklus informaciono-komunikacionog sektora dostigao je tačku u kojoj su promene neophodne. U poslednjih nekoliko godina, vidljivo je opšte interesovanje za dolazeće info-komunikacione paradigme, “disruptive” pristupne tehnologije, nove sisteme umrežavanja, računarstvo opšte dostupnosti, pitanja poslovne politike i bezbjednosno-sigurnosne potrebe…. I energetska efikasnost je postala faktor usmeravanja razvoja novih IC rešenja ka poštovanju “zelenih” kriterijuma.

WECT 2012 predstavlja obuhvatnu platformu za formulisanje smernica i rešenja u izazovnoj oblasti tehnološki inovativnih “zelenih” rešenja za buduće IC mreže, aplikacije i servise. Učesnici ovog programa će izvestiti o ranim rezultatima svojih istraživanja i razvojnim izazovima u domenu dolazećih tehnologija.

U pomenutom tematskom okviru, obrađivaće se oblasti kao što su novi principi mrežne arhitekture, “zelena” komunikaciona rešenja, budući Internet, unapređenja bežičnih komunikacionih tehnologija, programabilna mrežna oprema (ruteri), pitanja politike i socijalni aspekti budućih IC mreža, nove koncepcije isporuke e-servisa i aplikacija…

Program WECT 2012 će, u funkciji predsedavajućeg, voditi predsednik Stručnog odbora INFOFEST-a Milica Pejanović Đurišić (Univerzitet Crne Gore), a izlagači i članovi Programskog komiteta su renomirani eksperti iz ove oblasti:

– Ramjee Prasad, University of Aalborg, Denmark
– Igor Radusinović, Univerzitet Crne Gore
– Dina Šimunić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
– Christoph Mecklenbräuker, Vienna Universitity of Technology, Austria
– Andrea Bianco, Dipartmento di Elettronica e Telecomunicazioni, Politecnico di Torino, Italy;
– Tomaž Javornik, Jozef Stefan Institute, Slovenia;
– George K. Karagiannidis, Aristotle University, Greece;
– Zoran Veljović, Univerzitet Crne Gore i
– Enis Kočan, Univerzitet Crne Gore.

I drugi potencijalni participanti mogu najaviti namjeru učešća do 1. avgusta, uz dostavu abstrakta do 15. septembra.

Leave a Reply