Događaji

XV KONGRES JISA DICG

XV Kongres JISA DICG, pod pokroviteljstvom EEIG – European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry iz Brisela, će se održati u periodu od 13. – 19. juna 2010, u hotelu Plaža u Herceg Novom. Cilj Kongresa JISA DICG je razmena praktičnih iskustava u oblasti primene informaciono komunikacionih tehnologija u svim sferama poslovanja.

Bogat programski sadržaj Kongresa JISA DICG se realizuje kroz kompanijske prezentacije, prezentacije autorskih radova, stručna predavanja, okrugle stolove, B2B sastanke i sl. Kongres JISA DICG Vam obezbeđuje informacije o najnovijim trendovima u razvoju IKT, razmenu iskustava sa kolegama iz regiona i uspostavljanje novih poslovnih kontakata.

Sekretarijat Kongresa: Aleksandra Stojaković, Bojana Minić, JISA – 11000 Beograd, Zmaj Jovina 4, tel. (011) 2620-374, 2622-668, 2632-996, fax 2626-576, www.jisa.rs, E-mail: [email protected]

Leave a Reply