Događaji

XVIII INFOFEST u Miločeru početkom oktobra

Upravni organi XVIII Festivala informatičkih dostignuća odlučiili su da se INFOFEST 2011 održi u hotelu „Maestral“ u Miločeru (Budva), u periodu 2 – 8. oktobar 2011. godine.

Pored smeštaja u ovom i okolnim hotelima, učesnicima će biti ponuđen i hotel „Mogren“ u Budvi, uz organizovani transfer do „Maestrala“ na „shuttle“ principu.

Nova lokacija Festivala, sa novostima u programskom konceptu predstavljaće osveženje za sve učesnike INFOFEST-a.

Slogan INFOFEST-a 2011 će biti „Ispit zrelosti“. Osnovna asocijacija slogana ukazuje na karakterističnu 18-togodišnjicu Festivala.

No, INFOFEST je svoj ispit zrelosti davno položio! Novi slogan, zapravo, ukazuje da je odnos prema savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama „ispit zrelosti” svakog društva koje želi prosperitetnu budućnost.

Leave a Reply