Događaji · E-servisi

Održan stručni skup na temu “Zaštita podataka o ličnosti”

Prošlog četvrtka  održan je regionalni stručni skup na temu “Zaštita podataka o ličnosti” kome su prisustvovali pored ostalih i predstavnici RGZ-a

Regionalnom stručnom skupu na temu “Zaštita podataka o ličnosti” su prisustvovali Snežana Malović, ministarka pravde Republike Srbije, Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Saša Janković, Zaštitnik građana Republike Srbije, Pjer Dibman iz delegacije Evropske komisije u Srbiji i predstavnici zemalja u regionu, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Stručnom skupu prisustvovali su i Savetnik direktora Republičkog geodetskog zavoda i zaposleni u okviru čijeg rada je postupanje i saradnja sa Poverenikom za informacije od javnog značaja. Povod skupa je razmatranje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, prenošenja iskustava iz drugih zemalja, diskusije o Nacrtu Strategije o sprovođenju zaštite podataka o ličnosti gde je konstatovana potreba donošenja akcionog plana kao mehanizma za sprovođenje strategije.

Ministarka pravde je u uvodnom izlaganju istakla da je Zakonski test zasnovan na odredbama Ustava uz uvažavanje potreba savremenih tekovina. Zakon je izrađen uz uvažavanje propisa Evropske unije, posebno Direktive evropskog parlamenta broj 95/46, kao i iskustava iz prakse Evropskih zemalja i kao takav je savremen i aktuelan uz potrebu pristupanja njegovoj razradi kroz podzakonska akta. Takođe, na izradu teksta Zakona imali su uticaj svi relevantni subjekti, među kojima je istakla državne organe koji primenjuju Zakon i nevladine organizacije.

Zaštitnik građana je istakao kao ključnu poruku da podaci o građanima nisu u vlasništvu ni jednog organa, već su vlasništvo građana, a da država treba da obezbedi zakonom propisan sistem za zaštitu tih podataka.

Nakon predstavljanja najvažnijih tema koje su regulisane Zakonom, prenošenja iskustva iz drugih zemalja predstavnika prisutnih na skupu, zaključeno je da je razvoj savremene tehnologije omogućio stvaranje i koncentraciju podataka o ličnosti koju treba zaštititi, prvenstveno kroz zakonske propise koji moraju da uvažavaju stalni razvoj tehnologija, kao i da donošenjem strateškog dokumenta treba obezbediti njegovu inplementaciju u sve sisteme koji imaju evidencije podataka o ličnosti. Ovakav postupak je neophodan radi omogućavanja i ostvarivanja prava, ali i radi sprečavanja eventualne zloupotrebe takvih podataka. Osnovno ograničenje i zaštita je da uvid u podatke o ličnosti može da se vrši samo u zakonom propisanim slučajevima ili u slučaju saglasnosti lica o čijim se podacima radi.

Leave a Reply