Događaji

Završen deveti stručni skup „Arhiv Info 2014“

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija “Arhiv Info” je i ove godine organizovalo stručni skup “ARHIV INFO 2014“. Stručni skup je održan u hotelu Đerdap, Kladovo, od 13. do 15. oktobra 2014. godine. Namera organizatora je da se tokom devetog stručnog skupa “ARHIV INFO 2014” prikažu najnoviji svetski trendovi, softverska i hardverska rešenja korisnika i ponuđača usluga, promovišu svetski standardi, a prevashodno standardi Evropske unije u oblasti e-poslovanja, upravljanja, zaštite i arhiviranja dokumenata i podataka. Skup je takođe bio i mesto na kom su nadležna ministarstva, korisnici i ponuđači usluga, analizirali postojeće i predložene zakonske regulative u Republici Srbiji u ovoj primeni, kao i njihovu primenu.

Tokom dvodnevnog skupa, obrađene su aktuelne teme, među kojima su sistemi za upravljanje dokumentima (RMS i DMS), standardi u oblasti sistema za upravljanje dokumentima, Content Managemet, E-arhive, e-business, QMS, upravljanje informacijama, arhivske tehnologije i Cloud Computing, DATA centri, elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje dokumenata i td.

smart

Kompanija Smart d.o.o. je i ove godine podržala stručni skup u vidu zlatnog sponzora. Ivana Ružičić je prisutnima još prvog dana skupa predstavila rešenje Smart Procurement – rešenje za upravljanje javnim nabavkama. Ovo rešenje je namenjeno svima koji moraju da primenjuju Zakon o javnim nabavkama (svim državnim institucijama; lokalnim samoupravama; javnim preduzećima; agencijama i direkcijama koje su osnovane od strane države; zdravstvenim i obrazovnim institucijama), ali i kompanijama koje ne moraju da primenjuju Zakon o javnim nabavkama, ako žele da kontrolišu proces nabavke.

Zaključak stručnog skupa “ARHIV INFO 2014” biće objavljen na zvaničnom sajtu Udruženja korisnika arhivskih tehnologijawww.arhivinfo.org.rs.

izvor: Smart

Leave a Reply