hr
Događaji

Završila HR Business Arena 2012 – Žene postaju lideri po zaradi

Firme u svetu menjaju poslovne modele koje su dosad primenjivale te prolaze kroz proces organizacijskog restrukturiranja. Hoće li primenjeni modeli restrukturiranja doprineti postizanju poslovnih ciljeva, zavisit će jednako o angažmanu menadžmenta kao i o stepenu poverenja zaposlenih u svoj menadžment. Top tema organizacijskog restrukturiranje je naglasak na različitosti kao o jednoj od komponenti velikog broja uspešnih kompanija. Jedan od primjera važnosti različitosti u kompaniji jeste i činjenica da povećanjem participacije žena u upravama kompanija, prihodi višestruko rastu. Samim time žene u biznisu počinju se više percipirati kao strateška i ekonomska prednost za kompanije, a manje kao rodna različitost. HR Business Arena 2013 u organizaciji Infoarena Grupe i Asocijacije HR profesionalaca istakla je ulogu i potencijal HRa da doprinese realizaciji ciljeva kompanije i pokazala da HR može i zna govoriti jezikom biznisa.

hr

Žene u biznisu bile su glavna tema drugog dana konferencije koje na koje HR stavlja fokus u okviru posticanja organizacijske različitosti. Principal firme A.T. Kearney Melani Seier Larsen naglašava da će u budućnosti biti manje žena dok će one istovremeno postati kvalificiraniji pol što će uticati i na strukturu prihoda žena. U Velikoj Britaniji 2011. godine po prvi puta je zabeženo da su žene postale lideri i u zaradi.

Ipak, još uvek žene u biznisu nisu u dovoljnoj meri zastupljene u biznisu. Čini se potpuno neopravdano. „Prema rezultatima istraživanja objavljenim u McKinsey Reportu provedenog na kompanijama s liste Fortune 500, kompanije koje u svojim upravama imaju žene ostvaruju 56 posto bolje rezultate u odnosu na kompanije u čijim su upravama isključivo muškarci.“ istakla je izvršna direktorka Udruženja menadžera Slovenije Sonja Šmuc.

Također, jedna od delatnosti upravljanja ljudskim resursima koja može značajno doprineti  važnosti kompanije i zaposlenih jest i sistem nagrađivanja. U procesu upravljanja učinkom, sistem nagrađivanja je izuzetno važan i doprinosi angažmanu i motivaciji zaposlenih s ciljem povećanja efikasnosti. Često je u sistemu nagrađivanja uključeno i vrednovanje ispunjenja  i ličnih i korporativnih ciljeva. „Pri tom su glavna tri aspekta: dobiva li zaposleni povratnu informaciju, je li nagrađen i šta sledi nakon povratne informacije“, ističe HR direktorka Societe Generale Elena Dojranska Slabev.

U vreme brzog razvoja IT tehnologije, IT sektor ima visokorazvijene alate i može ponuditi vrlo kreativna i efikasna rešenja i podršku HR praktičarima, ali samo ukoliko je jasna HR strategija i ciljevi koji se žele ispuniti. Često se u praksi događa da IT  ne razume potrebe i probleme HRa dok istovremeno HR nije u mogućnosti jasno artikulirati svoje potrebe.

Društvene mreže ušle su u svaku poru života zaposlenih te jednako tako predstavljaju medij i kanal komunikacije te platformu koju HR praktičari mogu koristiti u svakodnevoj praksi. Hoće li neki poslodavac korištenje društvenih medija dozvoljavati ili zabranjivati, u velikoj meri zavisi o tome koliko menadžment razume društvene mreže. „Naime, svi smo svesni društvenih mreža, ali ih ne razumeju svi. Ne postoji univarzalni savet.“ poručuje docent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Danijela Lalić i dodaje „Da, idite na društvene mreže, ali idite spremni.“

Iskustvo je pokazalo da društvene medije nećemo moći zaobići jer je velik deo naših zaposlenika, a naročito budućih, integralni dio  zajednice korisnika društvenih medija. Način na koji se kompanije suočavaju s tom činjenicom uticaće i na poslovne rezultate same organizacije.

Iskustva iznešena na konferenciji identifikovala su područja upravljanja ljudskim resursima u kojima veliku podršku mogu dati drugi sektori u kompaniji, kao IT, odnosi sa javnošću pa i sam menadžment koji svojim angažmanom, iskustvom i alatima mogu doprineti realizaciji poslovnih ciljeva.

Leave a Reply