IT

IT kompanija POSITIVE prva dobila dozvolu za transport i sakupljanje neopasnog otpada

Gradska uprava za zaštitu životne sredine u Novom Sadu donela je rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Novog Sada IT kompaniji „POSITIVE“ DOO pod registarskim brojem 001.

Dozvola se izdaje za obavljanje delatnosti sakupljanja i transporta otpadnih, istrošenih toner kaseta i otpadnog toner praha u skladu sa Zakonom Republike Srbije o upravljanju otpadom.

Sakupljanje neopasnog otpada POSITIVE vrši preuzimanjem otpadnih istrošenih toner kaseta i toner praha na lokacijama klijenata (kod proizvođača otpada) upakovano u originalnu ambalažu ili adekvatnu abalažu koju je obezbedio sakupljač otpada na lokaciji sakupljanja.

Zakon o upravljaju otpadom usvojen je 2009. godine i predstavlja jedan od značajnijih propisa iz oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine gde su definisani načini i procedure upravljanja otpadom a koji je usklađen sa direktivama Evropske Unije i ima za cilj efikasno upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životne sredine, smanjuje otpad, vrši prevencija nastajanja novog otpada, reciklaža i njegova ponovna upotreba i korišćenje kao energenata.

Novosadski POSITIVE je ispunio sve potrebne uslove na osnovu kojih je doneto rešenje o dozvoli.

Leave a Reply