E-servisi · IT

IT kompanije zabrinula ekološka taksa

Vlada Republike Srbije je 30 jula 2010 usvojila novu Uredbu kojom je regulisana ekološka taksa. Uredba je izazvala veliki interes IT kompanija jer njena primena utiče na cene IT opreme.

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Srbije i predstavnici IT kompanija su sarađivali sa nadležnom organoma u izradi nove Uredbe. U Uredbi su regulisani: proizvodi koji se posle upotrebe tretirasju kao otpad, obaveze evidentiranja i izveštavanja o otpadu, obveznici plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visina i način obračuna i plaćanje naknade. Uredbom je predviđeno da se „električni i elektronski proizvodi“ tretiraju kao otpad na koji se plaća naknada

Obveznici plaćanja naknade su proizvođači odnosno uvoznici električnih ili elektronskih proizvoda. Naknada se obračunava prema količini proizvedenih odnosno uvezenih električnih ili elektronskih proizvoda.

Električni ili elektronski proizvodi su razvrstani u pet razreda i pritom je „oprema informatičke tehnologije i telekomunikacije“ razvrstana u treći razred.

Jelena Jovanović sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije ukazuje: da je naplata ekološke naknade obaveza prema EU, da je mehanizam naplate postao pravedniji i transparentniji i da naknadu treba da plaćaju sve IT kompanije, kako oni koji ne plaćaju naknadu, ne bi bile u povlašćenom položaju.

Primenom ove Uredbe stvaraju se: organizovani sistem za postupanje sa IKT otpadom i uslovi za njegovo ekonomično i racionalno tretiranje. (IKTservis)

One thought on “IT kompanije zabrinula ekološka taksa

  1. Aca

    Opet će država dva puta da oporezuje istu stvar.

    Prvo će IT kompanije da plaćaju ekološku taksu zbog koje će podići cene proizvoda, pa će tako realno korisnici to da plaćaju. Onda će korisnici prilikom bacanja uređaja ponovo da plaćaju tu istu taksu. Pljačka, kao i uvek.

Leave a Reply