IT

IT kursevi na Računarskom fakultetu

U skladu sa usvojenom politikom permanentnog obrazovanja, Računarski fakultet organizuje seriju kurseva iz oblasti bezbednosti informacija. Kursevi počinju od 17. maja 2010. godine, a namenjeni su IT profesionalcima koji žele da unaprede svoja znanja i osiguraju bezbednost mreže i informacija u svakodnevnom radu.

Kursevi se održavaju radnim danima od 17 do 20 časova u prostorijama Računarskog fakultetu (Knez Mihailova 6/6). Cene kurseva kreću se od 15.000 do 30.000 dinara, u zavisnosti od kursa, a predviđen je i popust za polaznike koji odslušaju više kurseva.

Od maja do juna meseca predviđene su sledeće obuke:

– PKI sistemi – tehnološki i pravni aspekti,

– Uvod u sisteme upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM- Business Continuity Management),

– Sistemi za otkrivanje i sprečavanje upada,

– Uvod u sisteme upravljanja informatičkom bezbednošću (ISMS) u skladu sa standardom ISO/IEC 27001:2005,

– Uvod u analizu rizika informatičke bezbednosti: ISO/IEC 27005:2008,

– Bezbednost bežičnih i mobilnih mreža,

– Testiranje bezbednosti

Detaljne informacije o ovim kursevima možete pogledati na našem sajtu ili se obratiti Dragani Terzić na e-mail: [email protected] ili broj telefona 011/2627-613.

Leave a Reply